กระดานสำหรับโฆษณาสินค้า สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน
**************************************************************
ด้วย โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา จึงอาศัยความตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ที่ ศธ 04043/7601 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกภาษาไทย)ดังนี้
1. ตำแหน่งและสาขาวิชาที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกภาษาไทย)จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาวิชาเอกภาษาไทย
เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
2.3. อายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์
2.4 ต้องไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
3.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน ต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น

3.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก เขียนคำว่า “ รับรองสำเนาถูกต้อง ” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดหากผู้สมัครสอบคัดเลือกจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4. วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก รับและยื่นใบสมัครสอบได้ในวันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2560
เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
(มีข้อสงสัย โทร. 083 -3225-959)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ตำบลผางาม
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
5. สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ผลงาน และบุคลิกภาพ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม
ประกาศผลสอบ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
6. เงื่อนไขการจ้าง
6.1 จ้างในอัตราจ้างเดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) เงินนอกงบประมาณ
6.2 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
6.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง
6.4 สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เมื่อครบกำหนดจะมีการประเมินตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม หากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ และได้รับการจัดสรรงบประมาณอาจได้รับการพิจารณาจ้างต่อ หากไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เลิกจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560พัชรินทร์ ปิจมิตร
นางพัชรินทร์ ปิจมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม
โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 106.0.194.103 [ วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:45 น. ]

chanyuan2017.10.18 http://www.cheap-uggs.us.org http://www.uggoutlet-online.com.co http://www.michaelkorsoutletfactorystore.us.com http://www.coachfactoryoutletcoachoutletonline.us.com http://www.ugg-outletstore.in.net http://www.oakleysunglassesoutletcheap.us.com http://www.airmax90uk.co.uk http://www.swarovskicrystaluk.org.uk http://www.ralphlaurenpoloshirtss.us.com http://www.canadagoose-uk.me.uk http://www.soccerjerseys.us.com http://www.canadagoosejacketsuk.com.co http://www.uggblackfridays.us.com http://www.michaelkorsoutletonline-shop.us.com http://www.nikerosheone.us http://www.canada-gooseoutletstores.com.co http://www.uggbootscybermonday.us.com http://www.toryburchoutletstores.us.org http://www.uggsoutletuggboots.us.com http://www.cheapuggs-outlet.in.net http://www.airhuarachenike.co.uk http://www.michaelkorssuk.org.uk http://www.chromeheartsoutlet.com.co http://www.michaelkorsfactoryoutletonline.in.net http://www.coachoutlet-store.eu.com http://www.adidasnmduk.org.uk http://www.burberryoutletstore.in.net http://www.coachoutletonline.us.org http://www.uggboots-uk.me.uk http://www.truereligionoutletclearance.us.com http://www.pandoracharmssale-clearance.com http://www.michaelkorsoutletr.us.com http://www.wholesaleraybansunglasses.us.com http://www.adidas-wings.in.net http://www.raybansunglassesuk.com.co http://www.jordanshoes.us.com http://www.coachoutletclearance.us.com http://www.canadagoosecoats.org.uk http://www.oakleysunglassescheapsale.us.com http://www.truereligion-jeansoutlet.us.com http://www.footballshirts.me.uk http://www.raybansunglasses1.us.com http://www.coachoutletonlinestore.eu.com http://www.toryburchoutletonlinestore.us.com http://www.uggbootsoutlets.com.co http://www.canadagoose--outlet.ca http://www.canadagoosejackets.us.org http://www.outletchristianlouboutin.us.com http://www.oakleysunglassesformen.com.co http://www.raybans-sunglasses.us.com http://www.michaelkors-outletuk.me.uk http://www.swarovskicrystals.com.co http://www.uggoutletuggsoutlet.us.com http://www.uggsboots.ca http://www.uggoutletonline.eu.com http://www.canadagooseoutlet-stores.com.co http://www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org http://www.ferragamoshoes.org.uk http://www.michaelkorshandbags-outlets.us.com http://www.ralphlaurenpoloshirt.us.com http://www.longchamppascher.fr http://www.coachoutletonlineclearance.us.com http://www.ferragamoshoes.com.co http://www.michaelkorsoutlets.me.uk http://www.ralphlauren-outletuk.co.uk http://www.uggoutletuggboots.us.com http://www.nikerosherun.me.uk http://www.michaelkorsoutletonlinediscount.us.com http://www.canadagoosesoutletstore.com http://www.cheap-jordanshoes.us.com http://www.mulberrybagssale.org.uk http://www.coachoutletoutlet.us.com http://www.maccosmeticsoutlet.us.com http://www.michaelkorsoutletcheap.us.com http://www.cheapjordansonline.us.com http://www.chromeheartsoutletstore.us.com http://www.nikeairmax90.nl http://www.truereligionoutlet-store.us.com http://www.nikefree5.us http://www.ugg-bootsoutlet.us.org http://www.coachoutletstores.eu.com http://www.michaelkorsfactory-outlets.us.com http://www.michaelkors-outletonlinesale.us.com http://www.michaelkorshandbags.in.net http://www.swarovski-outlet.us.com http://www.sunglassesrayban.org.uk http://www.cheapoakleysunglassesformen.us.com http://www.coachoutlet-store.us.org http://www.monclerjacketsuksale.co.uk http://www.ferragamooutletstore.net http://www.ugg-outlets.ca http://www.canadagooseoutlet-stores.com http://www.air-huarache.me.uk http://www.polooutletpolo.us.com http://www.lebronjames.us.com http://www.canadagooseoutletstore.com.co http://www.christian-louboutinoutlets.us.com http://www.uggoutletsale.us.org http://www.cheapsnapbacks.net http://www.katespadesoutletonlinestore.us.com http://www.oakleysunglasseswholesalechina.us.com http://www.coachoutletonlinecoachfactoryoutlet.com http://www.mcmoutletonline.us.com http://www.coachoutletcanada.com.co http://www.michaelkorsoutletz.us.com http://www.ugg-bootsoutlets.com.co http://www.pandorajewelryoutlet.us.com http://www.cheapuggs-outlet.us.com http://oakley.sunglassess.us.com http://www.canada-goosejackets.us.org http://www.poloralphlaurenofficial.us.com http://www.canadagoose-outlet.us.org http://www.niketrainers-uk.co.uk http://www.coachoutletonlineclearance.eu.com http://www.toryburchoutlets.us.org http://www.converseshoes.us.com http://www.truereligion-jeanssale.us.com http://www.christianlouboutinshoessale.us.com http://www.lakersjerseys.us.com http://www.canada-gooseoutlet.us http://www.jordanshoesclearance.us.com http://www.canadagooseoutlet-online.com http://www.coachcanada-outlet.ca http://www.michaelkorsoutletnewyork.us.com http://www.pandorajewelrys.us.org http://www.canadagoose-jackets.us.org http://www.oakleysunglasseswholesaleoakley.us.com http://www.nikeairmax-90.me.uk http://www.nfljerseyswholesales.us.com http://www.canada-goosecoats.us.org http://www.ysloutlet.us.com http://www.ugg-bootsclearance.com.co http://www.katespadeoutletstore.us http://www.oakleysunglasseswholesaleauthentic.us.com http://www.airmax-trainers.co.uk http://www.reebokoutletstores.us.com http://www.canadagoose-outletstores.com.co http://www.pandoracharmsuk.com.co http://www.canadagoosecoats.me.uk http://www.uggsonsales.in.net http://www.soccer-shoes.us http://www.canadagoose-jacketsuk.me.uk http://www.kobeshoes.us http://www.truereligionjeanssale.in.net http://www.fitflop.in.net http://www.kevindurantshoes.net http://www.michaelkorsoutletmks.us.com http://www.airmax90.us.com http://www.poloralphlaurensale.us.com http://www.cheapnba-jerseys.us.com http://www.mulberrybagsuk.co.uk http://www.toryburch.com.co http://www.coachoutletonline-clearance.us.com http://www.canadagooseoutletonline.us.org http://www.michaelkorsoutletfriday.us.com http://www.reeboktrainers.me.uk http://www.michael-korsoutlets.me.uk http://www.adidas-uk.me.uk http://www.coachoutlet-onlines.eu.com http://www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk http://www.canadagooseuk.com.co http://www.cheapmichaelkors-handbags.us.com http://www.coach-outletclearance.us.com http://www.mulberryoutlets.org.uk http://www.christianlouboutin-outlet.me.uk http://www.oakleysunglasses-wholesale.com.co http://www.canadagoosejacketssale.org.uk http://www.michaelkors.de.com http://www.poloralphlaurens.me.uk http://www.michaelkorshandbagsclearancestore.us.com http://www.ralphlauren-polo.com.co http://www.canada--gooseoutlet.ca http://www.coach-outletstore.us.org http://www.coachoutletonlinecoachoutlet.us.com http://www.cheapnfljerseysforsale.us.com http://www.michael-korsoutletuk.me.uk http://www.long-champhandbags.co.uk http://www.canadagoosecybermonday.us.com http://www.uggs-outletonline.us.com http://www.coachoutletcoupons.us.com http://www.truereligionjeansoutlet.co.uk http://www.coach-handbags.us.org http://www.jordan-shoes.us.com http://www.cheapnfljerseyswholesaler.us.com http://www.cheap-snapbacks.us.com http://www.cheapnhljerseyss.us.com http://www.christianlouboutinoutletstore.us.com http://www.canada-gooseuk.org.uk http://www.coach-factoryoutlets.us.org http://www.canadagoosecoats.us http://www.coachhandbagsclearance.us.com http://www.ugg-bootsaustralia.us.com http://www.nikeblazerpaschers.fr http://www.uggcybermonday.us.com http://www.polo-lacostepascher.fr http://www.christianlouboutinshoesoutlet.us.com http://www.ferragamo-shoes.us.com http://www.michaelkorsoutlet-storesofficial.us.com http://www.canadagooseoutlet-online.com.co http://www.asics-shoes.us.com http://www.uggboots-cheap.in.net http://www.burberry-outletstore.in.net http://www.poloralphlaurens.org.uk http://www.oakley-sunglasses.nom.co http://www.michaelkorsoutletcoupons.us.com http://www.coachoutletcoachfactoryoutlet.us.com http://www.cheap-raybans.org http://www.coachoutletclearanceonline.us.com http://www.canada-goosejacketsuk.org.uk http://www.coachfactoryoutletsales.us.com http://www.michaelkorsoutlet-sale.us.com http://www.nikeshoesforwomen.us.com http://www.vans-shoes.cc http://www.christianlouboutin-outlet.us.org http://www.hermesoutletstore.us.com http://www.toryburchoutletofficial.us.com http://www.eccoshoesoutlet.us.com http://www.fitflopssale.us http://www.airjordan4.org http://www.canada-gooseuk.me.uk http://www.cheapjordansfreeshipping.us.com http://www.coachoutlet-onlinecoachfactoryoutlet.us.com http://www.michaelkorsoutletclearancer.us.com http://www.polo-outlet.in.net http://www.canadagooseoutletonline.com.co http://www.canada-gooseuk.co.uk http://www.longchampoutlet.us.com http://www.handbagslongchamp.us.com http://www.michaelkorswallets.us.org http://www.polo-outlet.com.co http://www.burberryoutlet.ca http://www.christianlouboutin-shoes.co.uk http://www.coach-factoryoutlets.us.com http://www.toryburch-outletstore.in.net http://www.uggoutletstore.ca http://www.fredperrypolo-shirts.com http://www.nikeairmax-90.org.uk http://www.canadagoosejacketswomen.co.uk http://www.long-champsolde.fr http://www.airforce1.us.com http://www.uggbootsblackfridays.us.com http://www.herveleger.us.com http://www.oakleysunglassesoakley.us.com http://www.bottega-venetaoutlet.us http://www.truereligionjeans.org.uk http://www.foampositeshoe.net http://www.ugg-outletclearance.in.net http://www.nfljerseyss.us.com http://www.airmax90uk.me.uk http://www.long-champpliage.fr http://www.hermesoutletonline.us.com http://www.salomonshoessalomonoutlet.us.com http://www.canada-gooseoutlet.us.org http://www.mbt-shoesoutlet.us.com http://www.canadagooseoutletstores.name http://www.nikeoutletonline.us.org http://www.ugg-outletstore.us.org http://www.coach-factoryoutletclearance.us.com http://www.ugg-outletclearance.com.co http://www.canadagoose-jackets.co.uk http://www.raybansunglassescheap.com.co http://www.canadagoose-uk.org.uk http://www.truereligionjeansoutlets.us.com http://www.coachoutletstoreonlineclearance.us.com http://www.fitflopsshoes.in.net http://www.cheapuggsboot.com.co http://www.coachfactoryoutletstore.com.co http://www.mont-blancpens.com.co http://www.pradaoutlet.us http://www.michae-kors-outlet.ca http://www.michaelkors-outletclearance.us.org http://www.katespade-outlets.us.org http://www.adidastrainersshoes.co.uk http://www.oakleysunglassesdiscount.com.co http://www.truereligionjeans.co.uk http://www.canadagooseoutletstore.name http://www.uggbootsforwomen.us.com http://www.uggboots-australia.in.net http://www.mulberryhandbagssale.me.uk http://www.ugg-outletstores.com.co http://www.michaelkorsblackfridays.us.com http://www.raybanscheap.us.com http://www.oakleysunglassesoutletsale.us.com http://www.michael-korsoutletclearance.us.org http://www.canadagooseblackfriday.us.com http://www.coach-factoryoutletonline.com.co http://www.cheapuggsfor-sale.com.co http://www.michaelkors-handbagsuk.me.uk http://www.canada-gooseoutletstore.name http://www.jeanstruereligion.in.net http://www.cheap-uggsoutlet.us.com http://www.nhljerseysforsale.us.com http://www.uggoutlets.ca http://www.uggboots-australia.us.com http://www.michaelkorsoutletmacy.us.com http://www.michaelkorsoutletme.us.com http://www.uggoutletclearance.us.com http://www.canadagoosejackets.eu.com http://www.coachfactory-outletonline.com.co http://www.ralphlaurenoutletstores.us.com http://www.ugg-bootsaustralia.com.co http://www.cheapjerseyswholesale.org http://www.ray-bansunglasses.com.co http://www.clevelandcavaliers.us.com http://www.michaelkorsoutletnew.us.com http://www.adidasoutletstore.in.net http://www.cazal.us.com http://www.canadagooseoutletstore.ca http://www.uggbootsclearance.us.org http://www.nikeshoes-outlet.us.com http://www.fitflopsoutletsale.com http://www.louboutin-shoes.org.uk http://www.uggsoutletstore.com.co http://www.suprashoes.us.com http://www.longchamphand-bags.co.uk http://www.kobe9elite.us.com http://www.cheapmlbjerseys.net http://www.michaelkorsoutletonlinefactory.us.com http://www.yeezyboost350sale.us.com http://www.cheap-raybansunglasses.com.co http://www.michaelkorsoutletonlineofficial.us.com http://www.nikestore-uk.org.uk http://www.nike-airmax2015.us http://www.cheapmlbjerseyss.us.com http://www.fitflopssale.in.net http://www.salvatore-ferragamo.in.net http://www.max1.nl http://www.mulberryhandbags-uk.me.uk http://www.swarovskicrystaluk.me.uk http://www.katespadeoutletonlinestores.us.com http://www.nike-store.org.uk http://www.canadagoose-jacketsuk.co.uk http://www.coachoutletstore.com.co http://www.michael-korsoutletuk.org.uk http://www.cheapraybansunglasses-wholesale.us.com http://www.candagooseoutletus.com.co http://www.uggoutletonlineclearance.us.org http://www.raybansunglasses2.us.com http://www.hermesbelts.us.com http://www.canada-gooseoutletstore.com.co http://www.michaelkors-outletonlineclearance.us.com http://www.raybansunglassessale.com.co http://www.adidasnmdad.us.com http://www.niketrainers-uk.org.uk http://www.christianlouboutinoutletsale.us.com http://www.oakleysunglasses-sale.us.com http://www.toryburchoutlet-online.us.com http://www.todsoutlet.us.org http://www.basketballshoes.us.com http://www.michaelkorshandbags-onsale.us.com http://www.ralphlaurenpolo-outlet.us.com http://www.michael-korsoutletclearance.com.co http://www.coachoutlet-onlines.us.com http://www.coachfactoryoutletcoachoutlet.us.com http://www.ralphlauren-poloshirts.org.uk http://www.uggoutlet-store.com.co http://www.christianlouboutin-shoes.me.uk http://www.coach-outletonlinesale.us.com http://www.canadagooseoutletcanadagoosejackets.com http://www.canada-gooseoutletstore.com http://www.swarovskicrystaljewelry.us.com http://www.michaelkors.eu.com http://www.canadagoosecoats.us.org http://www.pradahandbagsuk.co.uk http://www.ralphlauren-pascher.fr http://www.nikefactoryoutlets.us.com http://www.uggoutlet-clearance.in.net http://www.ralphlaurenoutletclearance.us.com http://www.cheapraybansunglasseswholesale.us.com http://www.coachoutlet-clearance.us.com http://www.coach-onlineoutlet.us.com http://www.canadagooseoutlet-store.name http://www.longchampsoldes.fr http://www.marc-jacobs.us.org http://www.oakleysunglassescheapwholesale.us.com http://www.niketrainersnikeshoes.co.uk http://www.uggoutletonline.ca http://www.michaelkorsoutletonline-stores.us.com http://www.michaelkorsoutlet-onlineclearance.us.com http://www.mulberryhandbagsuk.org.uk http://www.ralph-laurenpolo.us.com http://www.nikeoutlets.us.org http://www.coachoutletclearance.us.org http://www.linksoflondon.org.uk http://www.canadagooseoutletstore.us http://www.uggoutlet-stores.com.co http://www.ralphlaurenpolo.us.com http://www.coachoutletcoachoutletonline.us.com http://www.longchampbags.co.uk http://www.cheapuggboot.com.co http://www.michaelkorsoutletclearanceinc.us.com http://www.poloralph-lauren.us.com http://www.coachoutletonline-factory.us.com http://www.longchamphand-bags.us.com http://www.coachoutletonline-coachfactoryoutlet.us.com http://www.cheap-uggsboots.in.net http://www.katespadeoutletonlinestore.us.com http://www.poloralphlaurenoutlet-online.us.com http://www.birkenstocksandals.me.uk http://www.uggoutletsale.us.com http://www.canadagooseoutlet.org.uk http://www.canadagoose-outletstore.name http://www.michaelkorsoutlet-uk.me.uk http://www.truereligionjeanssale.com http://www.coachfactoryoutlet-store.com.co http://www.canadagooseoutletstores.ca http://www.montblancpenss.us.com http://www.hermes-birkin.in.net http://www.poloralphlauren-outlets.us.com http://www.ferragamo.eu.com http://www.canadagoosejacketscanagagooseoutlet.us.com http://www.nbajerseysnike.us.com http://www.toryburchoutletclearance.us.com http://www.michaelkorsbagss.co.uk http://www.cartieroutlets.us.com http://www.michaelkorsoutletonlinecheap.us.com http://www.burberrysaleoutlet.us.com http://www.pradashoesofficial.us http://www.fitflopssaleclearance.in.net http://www.chicagoblackhawksjerseys.us.com http://www.michaelkorscybermonday.us.com http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org http://www.pumaoutlet-online.com http://www.polooutletus.us.com http://www.mulberrysaleuk.org.uk http://www.true-religion.org.uk http://www.nikeairmaxtrainers.co.uk http://www.uggoutlet-clearance.com.co http://www.michaelkorsoutletmichaelkorsoutletonline.us.com http://www.uggboots-outlet.com.co http://www.cheapjordan-shoes.us.com http://www.yeezyboostoutlet.us.com http://www.canada-goosecoats.us.com http://www.ray-bansunglassesofficial.us.com http://www.kobebryantshoes.in.net http://www.canadagoose-jackets.org.uk http://www.polo-outletstore.us.com http://www.canadagoosejackets-uk.com.co http://www.truereligionjeans-canada.com http://www.long-champoutlet.us.com http://www.raybansunglasses-discount.us.com http://www.canada-goosejacketsoutlet.us.com http://www.ralphlaurenoutlet.org.uk http://www.oakleysunglasses-uk.org.uk http://www.rayban-sunglassesoutlet.us.com http://www.michaelkorsofficial.us.com http://www.oakleysunglassesuk.com.co http://www.coachfactoryoutletsale.com.co http://www.raybanssunglasses.org.uk http://www.michaelkorsoutletnyc.us.com http://www.canadagoosejackets-outlet.us.com http://www.cheapugg-boots.us.org http://www.uggoutletonlinestore.us.org http://www.longchampoutlet1.us.com http://www.cheapoakley-sunglasses.com.co http://www.ferragamoshoesoutlet.net http://www.nfljerseysofficial.us.com http://www.swarovskioutlet.us.com http://www.fitflopsshoes.me.uk http://www.michaelkorsoutletkors.us.com http://www.newbalanceshoes.in.net http://www.canadagooseoutletclearance.us.com http://www.outlettruereligion.in.net http://www.michaelkorshandbagsoutletstores.us.com http://mulberryoutlet.outlet-store.co.uk http://www.oakleysunglassescheapoutlet.us.com http://www.coachfactoryoutletclearance.us.com http://www.lebronjamesshoess.us.com http://www.thomassabocharms.me.uk http://www.fitflopssale.me.uk http://www.coachoutletonline.com.co http://www.uggbootsonsale.us.org http://www.poloralphlaurenfactorystore.org.uk http://www.oakleysunglassesofficial.us.com http://www.pandorajewelrycharms.in.net http://www.coachoutletsales.us.com http://www.canadagoosejackets-uk.me.uk http://www.canadagoosejackets-uk.org.uk http://www.truereligionjeansclearance.us.com http://www.michaelkorsoutletclearance-online.us.com http://www.uggsoutlet-stores.us.com http://www.lacostepoloshirts.us http://www.christianlouboutinonline.us.com http://www.canadagooseoutlet-online.name http://www.canadagoose-coats.us.org http://www.uggsoutletonline.com.co http://www.canadagoose-jackets.us http://www.canadagooseoutletstore.us.org http://www.michaelkorshandbagss.me.uk http://www.canadagooseoutletofficial.name http://www.truereligion-jean.us.com http://www.futbol-baratas.com http://www.canadagoose-outletonline.name http://www.coachfactoryoutlet.de.com http://www.canadagooseoutlet.me.uk http://www.cheapsoccerjersey.net http://www.katespadeoutletonlines.us.com http://www.valentinooutlet.us.com http://www.coachoutlet-onlineclearance.us.com http://www.clearancefitflopssale.com http://www.canada-goosejackets.us http://www.pandoracharms-saleclearance.org.uk http://www.raybans-sunglasses.com.co http://www.birkenstock-outlet.us.com http://www.canadagooseoutlets.name http://www.pradasunglasses.us.com http://www.edhardy.us.com http://www.coachoutlet-canada.ca http://www.oakley-sunglasseswholesale.us.com http://www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk http://www.coachoutletonlinecoachfactory-outlet.us.com http://www.canadagooseparka.name http://www.coach-handbags.us.com http://www.canadagooseoutletcanada.us.com
โดยคุณ chanyuan ส่งเมล์ถึง chanyuan 45.56.155.197 [ วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: กระดานสำหรับโฆษณาสินค้า สพป.เชียงราย เขต 1