ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
1635 ประกาศโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงเรี>>> [20 ต.ค. 2560] :: (0)
1634 แก้ไขประกาศ โรงเรียนบ้านหัวดอย admin [19 ต.ค. 2560] :: (0)
1633 ประกาศโรงเรียนบ้านหัวดอยรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค>>> admin [19 ต.ค. 2560] :: (1)
1630 แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั>>> โรงเรี>>> [16 ต.ค. 2560] :: (0)
1629 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภาร>>> โรงเรี>>> [16 ต.ค. 2560] :: (0)
1628 รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงชั่วคราว ( ค่าตอบแทนรายเดือน) โ>>> โรงเรี>>> [16 ต.ค. 2560] :: (0)
1627 ขอทราบวันปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ครับ ว่าที่>>> [20 ก.ย. 2560] :: (3)
1626 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท โรงเรี>>> [25 ส.ค. 2560] :: (1)
1625 รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท โรงเรี>>> [22 ส.ค. 2560] :: (0)
1624 แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน>>> โรงเรี>>> [21 ส.ค. 2560] :: (1)
1623 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาทรับสมัครครูภาษาอังกฤษด่วน [21 ส.ค. 2560] :: (1)
1622 [21 ส.ค. 2560] :: (0)
1621 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร>>> โรงเรี>>> [18 ส.ค. 2560] :: (1)
1618 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาทรับสมัครูภาษาอังกฤษด่วน โรงเรี>>> [18 ส.ค. 2560] :: (0)
1616 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าก๊อ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน โรงเรี>>> [9 ส.ค. 2560] :: (1)
1615 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าก๊อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างร>>> โรงเรี>>> [8 ส.ค. 2560] :: (0)
1614 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอกทั่วไป โรงเรี>>> [3 ส.ค. 2560] :: (4)
1613 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา รับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ด่วน) โรงเรี>>> [26 ก.ค. 2560] :: (4)
1612 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอกภาษาอังก>>> โรงเรี>>> [25 ก.ค. 2560] :: (7)
1609 ประกาศผลการสอบอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม โรงเรี>>> [14 ก.ค. 2560] :: (6)