[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 32 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 40590  ครั้ง
ประเภทนโยบายสำคัญ: ค่านิยมหลักข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ประจำ: อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

หัวข้อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [พิมพ์หน้านี้ พิมพ์กิจกรรมนี้]

          โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โดยการนำผอ.บุญส่ง ศรีสายัณห์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาลูกเสือและยุวกาชาด ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ต่อไป (Lala chic/ภาพ-ข่าว)

     

[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36