[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 33 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 40591  ครั้ง
ประเภทนโยบายสำคัญ: ค่านิยมหลักข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
ประจำ: วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

หัวข้อกิจกรรม : รับการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [พิมพ์หน้านี้ พิมพ์กิจกรรมนี้]

          นางชวนพิศ. สักแกแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้มากำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 โดยมี นางยุพินภรณ์. วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ

     

[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36