[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 34 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 40592  ครั้ง
ประเภทนโยบายสำคัญ: ค่านิยมหลักข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
ประจำ: วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

หัวข้อกิจกรรม : กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย [พิมพ์หน้านี้ พิมพ์กิจกรรมนี้]

          นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จึงที่ได้จัดกิจกรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยผ่านโครงงาน บ้านเรามีดี เป็นการสืบสานสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสั่งสมมานานจนเป็นมรดกมาสู่อนุชนรุ่นหลังและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตของสังคมไทย โดยเชิญวิทยากร อาจารย์เพ็ญพักตร์ มหาวรรณ์ สอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชางานใบตอง จากวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 (Lala chic ภาพ/ข่าว)

     

[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36