[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 30 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 40588  ครั้ง
ประเภทนโยบายสำคัญ: ค่านิยมหลักข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจก
ประจำ: วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

หัวข้อกิจกรรม : รับการประเมินโรงเรียนสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [พิมพ์หน้านี้ พิมพ์กิจกรรมนี้]

          นางยุพินภรณ์. วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครู. ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับการประเมินโรงเรียนสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด เมื่อวันที่. 13. สิงหาคม. 2558

     

[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36