[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 40563  ครั้ง
ประเภทนโยบายสำคัญ: ค่านิยมหลักข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประจำ: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
ส่งกิจกรรมโดย: ผู้ดูแลระบบ

หัวข้อกิจกรรม : โครงการค่านิยมไทย 12 ประการ [พิมพ์หน้านี้ พิมพ์กิจกรรมนี้]

          คณะครูระดับชั้นป.1-ป.3โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฎเชียงรายร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งและปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดสำนึกตามค่านิยม โดยมีการจัดฐานกิจกรรมความรู้และเกมต่างๆให้ทำมากมาย(ปชส.โรงเรียน/ภาพ-ข่าว)

     

[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36