[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 40566  ครั้ง
ประเภทนโยบายสำคัญ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
ประจำ: วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

หัวข้อกิจกรรม : การอบรมโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์สมวัย [พิมพ์หน้านี้ พิมพ์กิจกรรมนี้]

          โรงเรียนเวียงแก้ววิทยาดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์สมวัย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่. 3 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองชุม วิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรและสถานีตำรวจภูธรเวียงชัย นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูอำนวยความสะดวก

     

[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36