[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 40570  ครั้ง
ประเภทนโยบายสำคัญ:
ประจำ: วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

หัวข้อกิจกรรม : การอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา [พิมพ์หน้านี้ พิมพ์กิจกรรมนี้]

          โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โดยการนำของผอ.บุญส่ง ศรีสายัณห์ ได้จัดการอบรมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา (OMSschool)ซึ่งประกอบด้วย งานการประกันคุณภาพภายใน / E-news / มุมเกียรติยศ/ระบบการนิเทศภายใน / E-office / ระบบห้องเรียนออนไลน์ (เป็นระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่สำคัญประหยัดเวลา กระดาษ) ให้กับคณะครู โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชพลวนิช เพชรดง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13-14 กค 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

     

[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36