[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 40565  ครั้ง
ประเภทนโยบายสำคัญ:
ประจำ: วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

หัวข้อกิจกรรม : กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ [พิมพ์หน้านี้ พิมพ์กิจกรรมนี้]

          นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้เห็นความสำคัญของนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ จึงได้ปรับการบริหารจัดการ ในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหานร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ดังนั้น คณะครูได้เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านการเขียนให้นร.ฝึกตามกิจกรรมต่างๆ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังกล่าวด้วย (Lala chic ภาพ/ข่าว)

     

[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36