[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 40569  ครั้ง
ประเภทนโยบายสำคัญ:
ประจำ: วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

หัวข้อกิจกรรม : อาเซียนศึกษา [พิมพ์หน้านี้ พิมพ์กิจกรรมนี้]

          นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย. ได้จัดกิจกรรม การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน โดยให้ความสำคัญถึงการพัฒนาหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้าน ให้ผู้เรียนเป็นคนที่เปิดใจกว้าง คือ ผู้เรียนพร้อมเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม และเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษา การเป็นอยู่ การกิน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนและครอบครัวในการเข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต(Lala chic ภาพ/ข่าว)

     

[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36