[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 40562  ครั้ง
ประเภทนโยบายสำคัญ:
ประจำ: วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

หัวข้อกิจกรรม : การสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนชั้นแระถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [พิมพ์หน้านี้ พิมพ์กิจกรรมนี้]

          นางยุพินภรณ์. วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครูดำเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อ. 5. ตุลาคม. 2558

     

[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36