ระบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ประเภทนโยบายสำคัญ: การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ประจำ: วันพุธที่ 9 กันยายน 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

หัวข้อกิจกรรม : โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

          พันตำรวจเอกสมพล วงศ์ศรีสุนทร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย). ครูตำรวจได้แก่ ด.ต.เฉลิมพล สารทอง ผบ.หมู่ (ป) สภ.เวียงชัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา. พร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการเขียนเรียงความ. และนำไอศกรีมมาเลี้ยงเด็กนักเรียนทุกคน. นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครูร่วมเป็นเกียรติในพิธี