[ค้นหา] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก][Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้ชม 40572  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจก
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

     นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครู นักเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระยะสานต่อห้วงที่ 2 ปี 2558 ระดับจังหวัด ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558. ณ. อาคารคชสาร. อบจ.เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจก
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : รับการประเมินโรงเรียนสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

     นางยุพินภรณ์. วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครู. ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับการประเมินโรงเรียนสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด เมื่อวันที่. 13. สิงหาคม. 2558......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตอบปัญหาทางวิชาการ อาเซียนศึกษา

     นางณัฐรุจา ศรีคำ พร้อมกับนางกัลป์ยาภัสร์ เดชถิระพิพัฒน์ นางสาวนภัสสร อ่อนหวาน และนายณัฐวุฒิ ช่างสอน ได้รับมอบหมายจาก นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา ในโครงการตอบปัญหาทางวิชาการ อาเซียนศึกษา รอบภูมิภาค ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม จาก 50 ทีม และได้รับรางวัลที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2558 (ครูนาย/ภาพ - ครูดำรงค์/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

     โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดดครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ระหว่างวันที่ 4-6สิงหาคม 2558 ณ สำนักวิปัสนาธรรมวัดถ้ำผาคอก อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม(จักรพล/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจก
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมรับการประเมินตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโครงการประกวดโรงเรียนสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นี้......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

     นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จึงที่ได้จัดกิจกรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยผ่านโครงงาน บ้านเรามีดี เป็นการสืบสานสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสั่งสมมานานจนเป็นมรดกมาสู่อนุชนรุ่นหลังและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตของสังคมไทย โดยเชิญวิทยากร อาจารย์เพ็ญพักตร์ มหาวรรณ์ สอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชางานใบตอง จากวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ในวันอาทิตย์ที......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : แห่เทียนพรรษา

     นางยุพินภรณ์. วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา. พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน. นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ. วัดคีรีสถาน. หมู่ ๔ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียนในการร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่. 29. กรกฎาคม. 2558. ที่ผ่าน......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : รับการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     นางชวนพิศ. สักแกแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้มากำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 โดยมี นางยุพินภรณ์. วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเข้าพรรษา

     นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแก่ผู้ปกครอง และนักเรียน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (Lala Chic/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โดยการนำผอ.บุญส่ง ศรีสายัณห์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาลูกเสือและยุวกาชาด ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ต่อไป (Lala chic/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36