[ค้นหา] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก][Home]
ผู้ใช้งาน 25 ท่าน ผู้ชม 40583  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เหรียญเงิน essay จากมาเลเซีย

     นายพิรุณ บรรดิ ผอ.โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) แสดงความชื่นชมกับเด็หญิงศุภิสรา พรมวงศ์ นักเรียนชั้นชั้น ป.6/1 และคณะครูผู้ฝึกสอนเมื่อผลการประกาศผลการแข่ง essay กับโรงเรียนเครือข่ายของประเทศมาเลเซีย เมื่อ20พ.ค.58 ณ ประเทศมาเลเซียและโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ได้รางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญโดยมีโรงเรียนทั้งไทย สิงคโปร์และมาเลเซียกว่า200โรงเรียน(ครูฉวีวรรณ ปัญญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รณรงค์ป้องกันยุงลายในชุมชน

     โรงเรียนบ้านทรายงาม โดยนายวศภณ บุรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนร่วมกับ อสม.บ้านทรายงามใต้ หมู่ ๑๙ เดินรณรงค์และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนและบริเวณโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ // ปชส.โรงเรียนบ้านทรายงาม......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : 1 ห้องเรียน 1 ความดี

     ครูประจำชั้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จำนวน 24 คน มาร่วมกันจัดกิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี คือ มอบอุปกรณ์การเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการและร่วมกันปลูกต้นไม้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (ปชส.โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ลูกเสื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      นายเอกพงษ์ พิทักษ์กำพล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่มอญวิทยา และร่วมเป็นวิทยากร นำคณะลูกเสือแม่มอญวิทยา เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย (ดนัย ไกรสร /ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : bbl

      โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกรรม BBLเพื่อพัฒนาสมองและร่างกาย ( Brain Based Learning การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ) ตามนโยบาย (จักรพล/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ละอ่อนวัยใส หัวใจกล้าดี รู้เท่าทันป้องกัน...การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

      นายเฉลิมชัย วรรณสารและนายธนากร เจนแสง ครูโรงเรียนแม่มอญวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายแกนนำเยาวชน “ละอ่อนวัยใส หัวใจกล้าดี รู้เท่าทันป้องกัน...การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2558 ณ รังสินีรีสอร์ท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดนัย ไกรสร /ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

     นางวิชุดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนายมงคล สุภามณี นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และผู้นำยุวกาชาด ตลอดจนสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน หลังเสร็จพิธี นายมงคล สุภามณี นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบภาพวาดฝีมือสมาชิกยุวกาชาด เป็นที่ระลึก พร้อมบันทึกภาพร่วมกัน ในวันที่ 8 ก......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ต้านภัยยาเสพติด

     โรงเรียนบ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเครือข่ายนักเรียนแกนนำในการป้องกันปัญหายาเสพติด ตามโครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจห่วงใย เด็กและเยาวชนเชียงราย “ด้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (ปชส.รรบ้านสมานมิตร/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อข่าว : สนามพัฒนาสมอง และ ร่างกายเด็ก BBL

     โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดสร้างสนาม BBLเพื่อพัฒนาสมองและร่างกาย ( Brain Based Learning การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ) ตามนโยบาย นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจก
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สัตย์สม ครูโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการปลูกฝัง พัฒนานักเรียนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ภาพเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36