[ค้นหา] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก][Home]
ผู้ใช้งาน 22 ท่าน ผู้ชม 40580  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สื่อสารภาษาอังกฤษ

     โรงเรียนบ้านสมานมิตร ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิชีวิตใหม่ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ครูชาวต่างชาติเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสมานมิตร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ (ปชส.รร.บ้านสมานมิตร ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : MOU ธรรมะศึกษา

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ.เชียงราย ประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมสนับสนุนการสอนธรรมะศึกษาในสถานศึกษา โดยมีนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ร่วมลงนาม ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชุมพล วิเชียรพัฒน์/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่มีครูพระสอนศีลธรรม

     ที่ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต1 นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต1 ที่มีครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดนักเรียนเข้าเรียนธรรมะศึกษากับพระสงฆ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยทางโรงเรียนกำหนดแผนการสอน อาจสอนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/5
<< 1 2 3 4 5 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36