[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

นางยุพินภรณ์. วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครูดำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย. ได้จัดกิจกรรม การเตรียมตัวเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้เห็นความสำคัญของนโยบายเร่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้เห็นความสำคัญของการก้าวสู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โดยการนำของผอ.บุญส่ง ศรีสายัณห์ ได้จัดการอบรมร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 9 กันยายน 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

พันตำรวจเอกสมพล วงศ์ศรีสุนทร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงชัย จังหว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 9 กันยายน 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

พันตำรวจเอกสมพล วงศ์ศรีสุนทร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงชัย จังหว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

โรงเรียนเวียงแก้ววิทยาดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีควา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

ว่าที่ ร.ต. ชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้เกียรติเป็นประธา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ

คณะครูระดับชั้นป.1-ป.3โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)แ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครู นั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

นางยุพินภรณ์. วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครู. ผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ

นางณัฐรุจา ศรีคำ พร้อมกับนางกัลป์ยาภัสร์ เดชถิระพิพัฒน์ นางสาวนภัสสร อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดดครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้เห็นความสำคัญของการอนุรัก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

นางยุพินภรณ์. วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา. พร้อมด้วยคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

นางชวนพิศ. สักแกแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้มากำกับ ติดตามผลการดำเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :

นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558
ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โดยการนำผอ.บุญส่ง ศรีสายัณห์ ได้จัดกิจกรรมพัฒน......
อ่านข่าวต่อ....