ชมรมนักประชาสัมพันธ์สพฐ.ออนไลน์ probeconline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด.

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7268 ครั้ง ]

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้าร่วมการประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2017-02-20 11:58:29 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2017-02-01 15:23:40 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไม้ขาว เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2017-01-04 22:43:58 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2016-12-26 19:11:29 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางทอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย English Camp ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-12-17 18:35:45 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
ผอ.สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ตรวจเยี่ยมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 ของโรงเรียนท่าฉัตรไชย
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-12-17 17:25:44 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน นำนักเรียนทัศนศึกษาดูความสามารถและความเป็นอยู่ของปลาโลมา
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-12-12 21:32:06 ผู้เยี่ยมชม : 219 ครั้ง
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขานรับนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2016-12-01 14:02:34 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2016-11-25 10:52:27 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร มอบริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์แสดงความอาลัยฯ
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2016-11-08 16:08:30 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม.30 ร่วมพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ (จุดที่ 181 ของประเทศไทย)
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2016-09-16 14:11:05 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์ สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ให้กับนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน โครงการท้าฝันเยาวชน คนดนตรี
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-09-14 05:46:08 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแหลมทราย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-09-14 05:39:47 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข่งแรง และเป็นการป้องกันภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-09-14 05:36:25 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร.ร.บ้านพุกระโดน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้โพสต์ : ปิยะ ธูปทอง
เมื่อ : 2016-09-07 10:39:20 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกู้กู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สพป.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลรัษฎา จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-31 23:00:21 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
นางสาวสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการโรงเรียนบ้านกู้กู
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-18 11:37:05 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
นางสาวสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการโรงเรียนบ้านกู้กู
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-18 11:35:54 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
10 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้โพสต์ : ปิยะ ธูปทอง
เมื่อ : 2016-08-10 09:58:33 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
รงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ)์จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-09 23:50:35 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตได้รับมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดในโครงการ "สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง"
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-09 23:44:01 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
เรียนรู้เรื่องท้องถิ่นภูเก็ต "ชุดบาบ๋า ย่าหยา"
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-09 23:41:58 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
มอบ”อาคารพระศาสดานานักเทพ 2 (อาคารห้องสมุด)” โรงเรียนวัดวังหมัน สังกัด สพป.ชัยนาท
ผู้โพสต์ : ธานี วงษ์ทอง
เมื่อ : 2016-08-09 15:36:59 ผู้เยี่ยมชม : 240 ครั้ง
ชมรมTO BE NUMBER ONEโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ร่วมโครงการปลูกป่าต้นน้ำ จำนวน 1,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-06 22:29:05 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
คณะนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านแหลมทรายเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๘๔ ล้านต้น ณ สวนป่าบางขนุน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-06 22:26:06 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดสัปดาห์ห้องสมุด "อ่านเพื่อแม่"
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2016-08-03 08:52:56 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาแต้ รณรงค์ประชามติโค้งสุดท้าย 7 สิงหาคม 2559
ผู้โพสต์ : วริศรา พูนเจริญผล
เมื่อ : 2016-08-02 10:42:52 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนโพธิ์ตาก สพป.สกลนคร เขต 3 รณรงค์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหานี้
ผู้โพสต์ : วริศรา พูนเจริญผล
เมื่อ : 2016-08-02 10:31:11 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
รงเรียนบ้านป่าครองชีพ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-07-30 22:33:36 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
ณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมทำบุญวันพระรักษาศีล สวดมนต์และ นั่งสมาธิ ในโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-07-28 23:18:14 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

 ชมรมนักประชาสัมพันธ์สพฐ.ออนไลน์ probeconline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชมรมนักประชาสัมพันธ์สพฐ.ออนไลน์ probeconline
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579, โทรศัพท์ 02-2885511
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 ID Line : mraphiwat