ชมรมนักประชาสัมพันธ์สพฐ.ออนไลน์ probeconline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด.

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 9743 ครั้ง ]

กลุ่มจิตอาสาตำบลท้ายดงร่วมพัฒนา ร.ร.บ้านวังชะนาง
ผู้โพสต์ : วันชัย ศรีเหนี่ยง
เมื่อ : 2018-10-22 16:23:28 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
สพป.พช.1 ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ผู้โพสต์ : วันชัย ศรีเหนี่ยง
เมื่อ : 2018-08-01 14:39:50 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
กิจกรรม "สพม.30 ชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงาน" ครั้งที่ 3
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2018-06-13 15:01:35 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสำรอง
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2018-05-09 13:50:53 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2018-01-09 15:59:54 ผู้เยี่ยมชม : 134 ครั้ง
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน”
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2017-09-15 17:58:00 ผู้เยี่ยมชม : 4037 ครั้ง
กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp โรงเรียนวัดเตย สพป.สิงห์บุรี
ผู้โพสต์ : ณฐมน ธนูศิลป์
เมื่อ : 2017-06-05 22:07:26 ผู้เยี่ยมชม : 325 ครั้ง
กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp โรงเรียนอนุบาลบางระจัน สพป.สิงห์บุรี...
ผู้โพสต์ : ณฐมน ธนูศิลป์
เมื่อ : 2017-06-05 22:05:10 ผู้เยี่ยมชม : 211 ครั้ง
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2017-05-26 10:32:42 ผู้เยี่ยมชม : 149 ครั้ง
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้าร่วมการประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2017-02-20 11:58:29 ผู้เยี่ยมชม : 180 ครั้ง
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2017-02-01 15:23:40 ผู้เยี่ยมชม : 273 ครั้ง
โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไม้ขาว เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2017-01-04 22:43:58 ผู้เยี่ยมชม : 295 ครั้ง
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2016-12-26 19:11:29 ผู้เยี่ยมชม : 184 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางทอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย English Camp ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-12-17 18:35:45 ผู้เยี่ยมชม : 348 ครั้ง
ผอ.สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ตรวจเยี่ยมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 ของโรงเรียนท่าฉัตรไชย
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-12-17 17:25:44 ผู้เยี่ยมชม : 283 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน นำนักเรียนทัศนศึกษาดูความสามารถและความเป็นอยู่ของปลาโลมา
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-12-12 21:32:06 ผู้เยี่ยมชม : 513 ครั้ง
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขานรับนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2016-12-01 14:02:34 ผู้เยี่ยมชม : 225 ครั้ง
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2016-11-25 10:52:27 ผู้เยี่ยมชม : 165 ครั้ง
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร มอบริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์แสดงความอาลัยฯ
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2016-11-08 16:08:30 ผู้เยี่ยมชม : 136 ครั้ง
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม.30 ร่วมพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ (จุดที่ 181 ของประเทศไทย)
ผู้โพสต์ : วิลาสิณี ธุลีจันทร์
เมื่อ : 2016-09-16 14:11:05 ผู้เยี่ยมชม : 153 ครั้ง
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์ สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ให้กับนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน โครงการท้าฝันเยาวชน คนดนตรี
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-09-14 05:46:08 ผู้เยี่ยมชม : 136 ครั้ง
โรงเรียนบ้านแหลมทราย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-09-14 05:39:47 ผู้เยี่ยมชม : 211 ครั้ง
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข่งแรง และเป็นการป้องกันภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-09-14 05:36:25 ผู้เยี่ยมชม : 214 ครั้ง
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร.ร.บ้านพุกระโดน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้โพสต์ : ปิยะ ธูปทอง
เมื่อ : 2016-09-07 10:39:20 ผู้เยี่ยมชม : 192 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกู้กู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สพป.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลรัษฎา จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-31 23:00:21 ผู้เยี่ยมชม : 236 ครั้ง
นางสาวสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการโรงเรียนบ้านกู้กู
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-18 11:37:05 ผู้เยี่ยมชม : 146 ครั้ง
นางสาวสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการโรงเรียนบ้านกู้กู
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-18 11:35:54 ผู้เยี่ยมชม : 164 ครั้ง
10 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้โพสต์ : ปิยะ ธูปทอง
เมื่อ : 2016-08-10 09:58:33 ผู้เยี่ยมชม : 228 ครั้ง
รงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ)์จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-09 23:50:35 ผู้เยี่ยมชม : 243 ครั้ง
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตได้รับมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดในโครงการ "สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง"
ผู้โพสต์ : นิชฎา ซิมอาจิน สพป.ภูเก็ต
เมื่อ : 2016-08-09 23:44:01 ผู้เยี่ยมชม : 146 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

 ชมรมนักประชาสัมพันธ์สพฐ.ออนไลน์ probeconline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชมรมนักประชาสัมพันธ์สพฐ.ออนไลน์ probeconline
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579, โทรศัพท์ 02-2885511
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 ID Line : mraphiwat