ชมรมนักประชาสัมพันธ์สพฐ.ออนไลน์ probeconline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.สระบุรี เขต 1 พัฒนาการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ผักไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ร.ร.บ้านบ่อหิน

ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 สพป.สระบุรี เขต 1

เตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียน ครูอำเภอเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1

เสวนาวิชาการ และนิทรรศการ เรื่องการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของ สพป.สระบุรี เขต 1

นักเรียนอนุบาลสตูล ค้นพบฟอสซิลแห่งใหม่ จากการเรียนด้วยกระบวนการวิจัย

โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สร้างต้นทุนอาชีพให้นักเรียน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์)

รองเท้าแฟนซี เพิ่มมูลค่ารองเท้าแตะ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด

ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ.ติดตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ.โรงเรียนวัดโนนสภารามฯ สพป.สระบุ

สพม.เขต 33 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบาย

สพม.เขต 33 รับการติดตามงานนโยบายจาก รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)

ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย สพป.สระบุรี เขต 1

ประชุมโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนคู่ขนาน

สพป.พังงา อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ “โรงเรียนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น”

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สพฐ.ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สพป.พังงา ร่วมจัดทำ “Focus Group” ยืนยันการใช้คู่มือแนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศ

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579, โทรศัพท์ 02-2885511