คลิกอ่านข่าวต่อ....
กลุ่มจิตอาสาตำบลท้ายดงร่วมพัฒนา ร.ร.บ้านวังชะนาง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ.

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม "สพม.30 ชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงาน" ครั้งที่ 3

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสำรอง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน”

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp โรงเรียนวัดเตย สพป.สิงห์บุรี

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp โรงเรียนอนุบาลบางระจัน สพป.สิงห์บุรี...

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้าร่วมการประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19