คลิกอ่านข่าวต่อ....
บุคคลเด่นจากผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานเชิงประจักษ์ นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ยโสธร เขต 1

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูดีในดวงใจ นางคำภู สีหะวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา อำเภอ มหาชนะชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

คลิกอ่านข่าวต่อ....
"คุรุสดุดี"

คลิกอ่านข่าวต่อ....
MOE AWARDS รางวัลอันทรงเกียรติ และภาคภูมิใจ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รางวัลครูดีเด่น สพป.สกลนคร เขต 2

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผลงานนักเรียนดีเด่นบ้านม่วงพิทยาคม สพม.เขต 23

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้บริหารดี ประจำปี ๒๕๕๘ นายเกียรติศักดิ์ สีแสง แรงบันดาลใจสู่เส้นทางตำแหน่ง”ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ”

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา มาลีการุณกิจ นักเรียนระดับชั้น ม.6/1 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาระดับประเทศ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ครูวาสนา ไชยชำ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับรางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่น (พระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจำปี 2558