ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด.

จุดเน้น/นโยบาย : ค่านิยมหลักข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 66 ครั้ง ]

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน

บ้านคลองบางบ่อ
โดย : บ้านคลองบางบ่อ/บ้านคลองบางบ่อ

                                                      

  กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน