ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากเขตพื้นที่การศึกษา.

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 6807 ครั้ง ]

สพป.ชลบุรีเขต ๑ เยี่ยมเยือน สพป.ระยอง เขต ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-04 13:50:51 ผู้เยี่ยมชม : 194 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมเชิงปฎิบัติการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-02 15:50:20 ผู้เยี่ยมชม : 278 ครั้ง
ประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-27 11:20:03 ผู้เยี่ยมชม : 233 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ สืบสานวัฒนธรรมไทย " ประเพณีสงกรานต์ "
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 14:50:43 ผู้เยี่ยมชม : 91 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-27 10:03:13 ผู้เยี่ยมชม : 106 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต๒ อบรมเชิงปฎิบัติการโดยปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-27 09:51:39 ผู้เยี่ยมชม : 121 ครั้ง
ประธานเขตตรวจราชการที่ ๙ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-18 13:45:09 ผู้เยี่ยมชม : 170 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ สืบสานโครงการ BCL.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-17 09:58:22 ผู้เยี่ยมชม : 199 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-16 10:48:01 ผู้เยี่ยมชม : 244 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินความโปร่งใส
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-16 10:35:48 ผู้เยี่ยมชม : 126 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-27 13:44:52 ผู้เยี่ยมชม : 113 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ รับรางวัล ARS และ ARS
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-19 14:26:20 ผู้เยี่ยมชม : 107 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ รวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-18 11:46:21 ผู้เยี่ยมชม : 158 ครั้ง
ด้วยนางจับ จินดารัตน์ มารดาของนางลัดดาวรรณ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุนนาค ถึงแก่กรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-17 09:25:09 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง
ร.ร.วัดวังหว้า สร้างสนามเด็กเล่น ตามหลักพัฒนาสมอง “ เล่นตามรอยพระยุคลบาท “
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-12 14:48:13 ผู้เยี่ยมชม : 161 ครั้ง
เครือข่ายวังจันทร์รับเกียรติบัตร o - net สูง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-12 14:45:50 ผู้เยี่ยมชม : 127 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินจาก สพฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-13 13:44:47 ผู้เยี่ยมชม : 199 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ จัดงานมุทิตาจิตแด่ข้าราชการสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-11 09:43:23 ผู้เยี่ยมชม : 182 ครั้ง
ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ซึ่งรับนโยบายจากการประชุมผู้บริหาร การบริหารจัดการตามนโยบาย ๔.๐๐ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า เป็นคนดี คนเก่ง มัทักษะดีและมีอาชีพ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส โดยมีนางสาวนภัทร เรืองบุญส่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษาและกรรมการที่ปรึกษาพร้อมนักเรียน พร้อมรับการเยี่ยมชม จากผลงานเป็นที่ประจักษ์ปรากฎว่า โรงเรียนสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน อาคารสถานที่ เกินมาตราฐานที่สพป.ระยอง เขต ๒ กำหนดไว้ จากการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากบ้าน (ชุมชน ) วัดและโรงเรียน อย่างมุ่งมั่น ทำให้สภาพแวดล้อม โรงเรียน ร่มรื่น เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนเป็นอย่างมาก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-17 15:18:41 ผู้เยี่ยมชม : 159 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-17 11:53:29 ผู้เยี่ยมชม : 126 ครั้ง
สพป.สกลนคร เขต ๑และ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ ศึกษาดูงานสพป.ระยอง เขต ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-07 13:08:15 ผู้เยี่ยมชม : 129 ครั้ง
ด้วย นายดุสิต สอนเจริญ ข้าราชการบำนาญ(อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านบึงตากาด) ถึงแก่กรรม สวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 60 -2 ส.ค. 60 เวลา 20.00 น. ณ วัดกระแสร์คูหาสวรรค์ พระราชทานเพลิงศพวันที่ 3 ส.ค. 60 เวลา 16.00 น. (วันอังคารที่ 1 ส.ค. 60 เวลา 20.00 น. สพป.ระยอง เขต2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ) เชิญชวนทุกท่านที่รู้จักร่วมงานดังกล่าว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-31 11:32:32 ผู้เยี่ยมชม : 122 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ศึกษาดูงานสพป.ราชบุรีเขต ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-26 13:58:23 ผู้เยี่ยมชม : 131 ครั้ง
สพป.เพชรบูรณ์เขต ๒ ศึกษาดูงานสพป.ระยอง เขต ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-26 10:45:08 ผู้เยี่ยมชม : 130 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-14 15:54:55 ผู้เยี่ยมชม : 271 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-06 16:11:21 ผู้เยี่ยมชม : 277 ครั้ง
สพป.ระยองเขต ๒ ร่วมกับมูลนิธิ( BCL ) และมูลนินักเรียนยากจนอำเภอแกลงสืบสานเมล็ดพันธ์ุใหม่ของการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-02 13:11:14 ผู้เยี่ยมชม : 216 ครั้ง
สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการระบบโปรแกรม ( DMC )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-02 09:39:12 ผู้เยี่ยมชม : 161 ครั้ง
เมื่อวันที่ 31 พค.2560 นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเช็ง ศิลประเสริฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-01 09:26:11 ผู้เยี่ยมชม : 187 ครั้ง
ด้วยคุณพ่อเซ็ง ศิลประเสริฐ บิดาของผอ. อัญชลี สารสุวรรณ์ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.00 น. ณ วัดจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ. ระยอง ฌาปนกิจศพวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-30 09:30:33 ผู้เยี่ยมชม : 122 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

 ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เลขที่ 410/1 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517280,038-511363,038-511362,038-511387,038-513619 (ฝ่ายการเงิน) โทรสาร 038-517279