ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด.

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 12293 ครั้ง ]

งานเปิดสนามเด็กเล่น:เล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL)
ผู้โพสต์ : วัดวังหว้า
เมื่อ : 2017-10-10 14:49:09 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
ทอดกฐินสามัคคีวัดวังศิลาธรรมาราม
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-10-09 20:24:46 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ทำบุญตักบาตรเทโวข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวันออกพรรษา
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-10-09 20:07:53 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระช่วงเข้าพรรษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-10-06 14:11:14 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ให้กับคุณครูระวีวรรณ จันทโชติ
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-10-06 13:59:26 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
งานเกษียณอายุราชการ
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-10-03 15:21:27 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ผู้โพสต์ : วัดหนองกันเกรา
เมื่อ : 2017-10-02 08:14:58 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
เกษียณด้วยวัย ใจรักยังผูกพัน
ผู้โพสต์ : วัดหนองกันเกรา
เมื่อ : 2017-10-02 08:10:56 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ผู้โพสต์ : บ้านชุมแสง
เมื่อ : 2017-09-29 16:19:56 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
การแข่งขันสมาร์ท เบรน จิตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ปี 2560
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-09-27 15:06:21 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเครือข่ายอริยมงคล
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-09-27 15:04:19 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-09-27 15:01:44 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
English Camp อนุบาล 1-2 และ ป.1 ห้องเรียนเน้นภาษา
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-09-27 15:01:30 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
English Camp ป.2-3
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-09-27 14:46:07 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
คณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มโรงเรียนมงคลพัฒนา
ผู้โพสต์ : วัดหนองกันเกรา
เมื่อ : 2017-09-27 14:06:46 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
เรียนรู้กฎจราจร
ผู้โพสต์ : บ้านชุมแสง
เมื่อ : 2017-09-26 13:39:16 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
ประเมินโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : บ้านชุมแสง
เมื่อ : 2017-09-26 13:25:06 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : บ้านชุมแสง
เมื่อ : 2017-09-26 13:20:35 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
ทำบุญอาคารเรียน
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดท่ากง
เมื่อ : 2017-09-26 12:50:14 ผู้เยี่ยมชม : 179 ครั้ง
การประกวด BEIDQM Award และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ
ผู้โพสต์ : วัดหนองกันเกรา
เมื่อ : 2017-09-26 10:45:30 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
การประชุม ระบบสุขภาพตำบลทางเกวียน ครั้งที่ 1
ผู้โพสต์ : วัดหนองกันเกรา
เมื่อ : 2017-09-26 10:44:48 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม การอบรม EIS
ผู้โพสต์ : วัดหนองกันเกรา
เมื่อ : 2017-09-26 10:43:58 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
นครพนมเยี่ยมชมวังหว้า
ผู้โพสต์ : วัดวังหว้า
เมื่อ : 2017-09-26 10:33:52 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
วันสันติภาพสากล
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-09-22 14:03:55 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
ขยายผล DLIT สู่โรงเรียนในสังกัดในระบบ Online และ Offline "
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-09-22 13:45:50 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-09-22 12:54:29 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระช่วงเข้าพรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-09-21 12:42:13 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
บริษัท อิมเมจเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมมอบของแจกและขนม
ผู้โพสต์ : นางสาวจิรารัตน์ เพชรมาก
เมื่อ : 2017-09-20 10:33:51 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-09-18 14:06:59 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
การประชุมสภานักเรียน
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-09-15 15:18:06 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

 ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เลขที่ 410/1 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517280,038-511363,038-511362,038-511387,038-513619 (ฝ่ายการเงิน) โทรสาร 038-517279