ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด.

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8360 ครั้ง ]

ประเพณีสงกรานต์
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-04-17 16:16:24 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผู้โพสต์ : นางทัศนี โยธาวงค์
เมื่อ : 2017-04-03 15:46:51 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ค่ายว่ายน้ำเพื่อชีวิต
ผู้โพสต์ : นางทัศนี โยธาวงค์
เมื่อ : 2017-04-03 15:36:32 ผู้เยี่ยมชม : 109 ครั้ง
English Camp ป.4-6
ผู้โพสต์ : นางทัศนี โยธาวงค์
เมื่อ : 2017-04-03 15:33:53 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
English Camp ป.1-3
ผู้โพสต์ : นางทัศนี โยธาวงค์
เมื่อ : 2017-04-03 15:30:47 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
คาราวานอนุบาล
ผู้โพสต์ : นางทัศนี โยธาวงค์
เมื่อ : 2017-04-03 15:27:18 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
ปัจฉิม ป.6
ผู้โพสต์ : นางทัศนี โยธาวงค์
เมื่อ : 2017-04-03 14:55:58 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
ป.5 ทัศนศึกษาอยุธยา
ผู้โพสต์ : นางทัศนี โยธาวงค์
เมื่อ : 2017-04-03 14:51:03 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ค่ายคิดวิเคราะห์
ผู้โพสต์ : นางทัศนี โยธาวงค์
เมื่อ : 2017-04-03 14:41:41 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
เทศบาลตำบลเมืองแกลงมอบเกียรติบัตร
ผู้โพสต์ : นางทัศนี โยธาวงค์
เมื่อ : 2017-04-03 14:36:16 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ค่าย English Camp ห้องเรียนพิเศษ
ผู้โพสต์ : นางทัศนี โยธาวงค์
เมื่อ : 2017-04-03 14:31:26 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
" ปัจฉิมนิเทศ "
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-04-01 23:03:06 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
"บวชเณรภาคฤดูร้อน"
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-04-01 22:56:02 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
ป.5 เข้าค่ายประวัติศาสตร์
ผู้โพสต์ : นางทัศนี โยธาวงค์
เมื่อ : 2017-03-28 14:55:55 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
อบรมเข้ม "เทคนิคการถ่ายภาพ"
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-20 22:46:34 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
กิจกรรมทัศนศึกษา
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-20 17:21:57 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสี
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-20 16:53:48 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
กิจกรรมแม่บ้านแม่เรือน
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-20 16:12:09 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
กิจกรรมวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-20 15:20:08 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp)
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-19 19:21:50 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
กิจกรรมสร้างรายได้ จากไข่เค็ม
ผู้โพสต์ : บ้านยุบตาเหน่ง
เมื่อ : 2017-03-18 14:33:37 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
การทำชูชิ สร้างอาชีพให้นักเรียน
ผู้โพสต์ : บ้านน้ำเป็น
เมื่อ : 2017-03-18 14:10:36 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบ้านหนองไทร จัดกีฬาสี หนองไทรเกมส์
ผู้โพสต์ : บ้านหนองไทร
เมื่อ : 2017-03-18 13:47:58 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
อบรมเข้ม
ผู้โพสต์ : บ้านยุบตาเหน่ง
เมื่อ : 2017-03-18 13:43:35 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
กิจกรรมวิชาการคลองบางบ่อ 4.0
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:39:26 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
ค่ายDay camp
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:35:26 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
วัดพระศรีสรรเพชร พระราชวังหลวง
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:33:01 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
หอศิลป์แห่งชาติ
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:31:43 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ชมภาพยนตร์ 360 องศา
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:30:00 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:27:53 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

 ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง เมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ :0-5360-1451 โทรสาร : 0-5360-1450
อีเมล์ : secondary36cripyo@gmail.com