ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด.

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 9344 ครั้ง ]

ร่วมงานวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : ชุมชนวัดกลางกร่ำ
เมื่อ : 2017-06-25 14:32:31 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
บริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกร่ำ
ผู้โพสต์ : ชุมชนวัดกลางกร่ำ
เมื่อ : 2017-06-23 20:30:24 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ร.ร.วัดพลงฯ จัดกิจกรรม Big cleaning day
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-06-22 14:26:51 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ชื่นชมคนทำความดี
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-06-22 14:02:22 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เด็กไทยยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และเรียนรู้การใช้สื่อออนไลน์
ผู้โพสต์ : ชุมชนวัดกลางกร่ำ
เมื่อ : 2017-06-21 14:40:10 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-20 20:21:32 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
โรงเรียนวัดเนินเขาดินทำการบันทึกภาพการถ่ายทอดสดโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ผู้โพสต์ : วัดเนินเขาดิน
เมื่อ : 2017-06-20 18:51:33 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
การแสดงเซิ้งกะลาโรงเรียนวัดเนินเขาดินในงานบูรณาการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมปากน้ำประแส
ผู้โพสต์ : วัดเนินเขาดิน
เมื่อ : 2017-06-20 18:48:50 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : บ้านท่าลำบิด
เมื่อ : 2017-06-19 13:08:01 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
กิจกรรม Big cleaning day
ผู้โพสต์ : วัดหนองกันเกรา
เมื่อ : 2017-06-19 13:07:22 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : บ้านท่าลำบิด
เมื่อ : 2017-06-19 13:06:36 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ร.ร.วัดพลงฯ เข้าร่วมกิจกรรม “คนไม่หยุดปลูก ป่าไม่หยุดโต”
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-06-19 12:22:47 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : วัดชากมะกรูด
เมื่อ : 2017-06-16 16:21:43 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : สุรศักดิ์ ม่วงทอง
เมื่อ : 2017-06-16 12:21:18 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ผู้โพสต์ : บ้านสองสลึง
เมื่อ : 2017-06-16 11:07:22 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านสองสลึง
ผู้โพสต์ : บ้านสองสลึง
เมื่อ : 2017-06-16 10:52:12 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ไหว้ครู 2560
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-06-15 16:49:44 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
ผู้โพสต์ : วัดหนองกันเกรา
เมื่อ : 2017-06-15 13:32:16 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
ร.ร.วัดพลงฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-06-14 14:21:32 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
ธงชาติไทยอายุครบ 100 ปี
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-06-14 14:13:08 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ร.ร.วัดพลงฯ จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-06-12 16:45:04 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
ผู้โพสต์ : โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
เมื่อ : 2017-06-12 14:38:49 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
ผู้โพสต์ : ชุมชนวัดกลางกร่ำ
เมื่อ : 2017-06-10 18:05:43 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ชุมชนวัดกลางกร่ำ
เมื่อ : 2017-06-10 17:43:46 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
การศึกษาไทยก้าวไกล ด้วยหัวใจที่เมตตา
ผู้โพสต์ : ชุมชนวัดกลางกร่ำ
เมื่อ : 2017-06-10 17:24:36 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ประชุมครูภาษาไทยเพื่อจัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง
ผู้โพสต์ : ชุมชนวัดกลางกร่ำ
เมื่อ : 2017-06-10 16:53:21 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
โรงเรียนวัดสุขไพรวัน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : วัดสุขไพรวัน
เมื่อ : 2017-06-09 23:20:05 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ร.ร.วัดพลงฯ จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ค่าย "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-06-09 16:44:34 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCER
ผู้โพสต์ : โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
เมื่อ : 2017-06-09 15:55:47 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
การอบรมเชิงปฎิบัติการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา
ผู้โพสต์ : วัดหนองกันเกรา
เมื่อ : 2017-06-09 15:38:13 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

 ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ระยอง2นิวส์ rayong2news
เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21100