ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด.

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 16662 ครั้ง ]

อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์พลังงานสะอาด
ผู้โพสต์ : บ้านท่าลำบิด
เมื่อ : 2018-07-16 09:56:28 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
Active Learning Camp ครั้งที่ 2
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดท่ากง
เมื่อ : 2018-07-10 15:46:14 ผู้เยี่ยมชม : 126 ครั้ง
บริษัทไอศกรีมวอลล์ มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-07-09 11:19:28 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
มอบเกียรติบัตร นักเรียนดี "ศรีพลงช้างเผือก" ด้านความซื่อสัตย์
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-07-09 11:15:57 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
มื้อเช้าทรงพลังกับโจ๊กคนอร์
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-07-09 11:12:56 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าสู่งานวันสุนทรภู่ กวีโลก ครั้งที่ 49
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-07-09 10:59:57 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-07-09 10:50:38 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่าปลอดภัย
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-07-09 10:43:55 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
มอบรางวัลกิจกรรมการแข่งขันวันสุนทรภู่
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-07-09 10:39:27 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-07-09 09:29:41 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
อ่านสาส์นฯ เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-07-09 09:26:55 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
กีฬายุวชนตำบลพังราด 2561
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดท่ากง
เมื่อ : 2018-07-06 15:44:40 ผู้เยี่ยมชม : 181 ครั้ง
ส่งใจไปถ้ำหลวง
ผู้โพสต์ : บ้านเนินหย่อง
เมื่อ : 2018-07-06 14:29:42 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
มอบรางวัลการแข่งขันงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 49 ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดท่ากง
เมื่อ : 2018-07-03 12:32:01 ผู้เยี่ยมชม : 100 ครั้ง
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561
ผู้โพสต์ : นายเปรมินทร์ ศรีบริบูรณ์
เมื่อ : 2018-07-01 15:15:08 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
กิจกรรมร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
ผู้โพสต์ : นายเปรมินทร์ ศรีบริบูรณ์
เมื่อ : 2018-07-01 15:02:47 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อม จัดอบรมนักเรียน ให้รู้จักแก้ปัญหาในกรณีติดอยู่ในรถ
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-06-30 12:16:40 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561รร.วัดเนินเขาดิน
ผู้โพสต์ : ครูศิมาลักษณ์ รร. วัดเนินเขาดิน
เมื่อ : 2018-06-29 19:00:44 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
ผู้โพสต์ : ครูศิมาลักษณ์ รร. วัดเนินเขาดิน
เมื่อ : 2018-06-29 18:51:51 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
ผลการแข่งขันงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 49 ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดท่ากง
เมื่อ : 2018-06-28 19:29:06 ผู้เยี่ยมชม : 204 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 61
ผู้โพสต์ : บ้านท่าลำบิด
เมื่อ : 2018-06-28 08:49:09 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ต่าต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : วัดจำรุง
เมื่อ : 2018-06-27 10:45:43 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : วัดบุนนาค
เมื่อ : 2018-06-27 10:29:29 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
กิจกรรมร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : วัดบุนนาค
เมื่อ : 2018-06-27 10:21:52 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
งานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 49 ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดท่ากง
เมื่อ : 2018-06-27 09:49:01 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-06-26 16:07:26 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-06-26 16:03:19 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำความเข้าใจมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-06-26 15:58:37 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
อบรมมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงกรณีนักเรียนติดอยู่ในรถ
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-06-26 15:52:08 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
กิจกรรม รถ ถนน คนปลอดภัย
ผู้โพสต์ : โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
เมื่อ : 2018-06-26 15:51:02 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

 ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ชมรมนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.ออนไลน์
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579, โทรศัพท์ 02-2885511