ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด.

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7856 ครั้ง ]

อบรมเข้ม "เทคนิคการถ่ายภาพ"
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-20 22:46:34 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
กิจกรรมทัศนศึกษา
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-20 17:21:57 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสี
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-20 16:53:48 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
กิจกรรมแม่บ้านแม่เรือน
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-20 16:12:09 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
กิจกรรมวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-20 15:20:08 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp)
ผู้โพสต์ : นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
เมื่อ : 2017-03-19 19:21:50 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
กิจกรรมสร้างรายได้ จากไข่เค็ม
ผู้โพสต์ : บ้านยุบตาเหน่ง
เมื่อ : 2017-03-18 14:33:37 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
การทำชูชิ สร้างอาชีพให้นักเรียน
ผู้โพสต์ : บ้านน้ำเป็น
เมื่อ : 2017-03-18 14:10:36 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบ้านหนองไทร จัดกีฬาสี หนองไทรเกมส์
ผู้โพสต์ : บ้านหนองไทร
เมื่อ : 2017-03-18 13:47:58 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
อบรมเข้ม
ผู้โพสต์ : บ้านยุบตาเหน่ง
เมื่อ : 2017-03-18 13:43:35 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
กิจกรรมวิชาการคลองบางบ่อ 4.0
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:39:26 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
ค่ายDay camp
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:35:26 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
วัดพระศรีสรรเพชร พระราชวังหลวง
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:33:01 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
หอศิลป์แห่งชาติ
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:31:43 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ชมภาพยนตร์ 360 องศา
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:30:00 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:27:53 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ป้อมเพชร
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:25:40 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ทุ่งมะขามหย่อง
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:24:11 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
วัดพระชัยสงคราม
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:21:21 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
วัดใหญ่ชัยมงคล
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-03-14 20:18:48 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ร.ร.วัดพลงฯ เข้าร่วมโครงการค่ายประวัติศาสตร์
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-03-13 12:16:54 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
ร.ร.บ้านรันเดง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ศึกษาดูงาน ร.ร.วัดพลงฯ
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-03-13 12:02:05 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test: NT
ผู้โพสต์ : วัดเนินเขาดิน
เมื่อ : 2017-03-08 12:36:32 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
กีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : บ้านท่าลำบิด
เมื่อ : 2017-03-06 09:03:15 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
มอบสิ่งของเพื่อการศึกษา
ผู้โพสต์ : บ้านท่าลำบิด
เมื่อ : 2017-03-03 11:43:00 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านท่าลำบิดได้ทำการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 โดยมีครูประจำชั้นและคุณครูจากโรงเรียนวัดกะแสมาเป็นผู้ประเมินและทดสอบในครั้งนี้
ผู้โพสต์ : บ้านท่าลำบิด
เมื่อ : 2017-03-03 11:40:43 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
ค่าย English Camp ห้องเน้นภาษา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-03-03 09:50:56 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
โครงการส่งเสริมพลศึกษากีฬานันทนาการและสุขภาพประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-02-26 20:09:19 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
นักเรียนรับทุนการศึกษาจากอุทยานกอล์ฟวังจันทร์
ผู้โพสต์ : บ้านคลองบางบ่อ
เมื่อ : 2017-02-26 20:05:09 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
กีฬาสีอนุบาล โรงเรียนวัดพลงฯ
ผู้โพสต์ : อนงค์ จันทนะผะลิน
เมื่อ : 2017-02-24 16:00:33 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

 ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
เว็บไซต์ระยอง2นิวส์ rayong2news
เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21100