คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประธานเขตตรวจราชการที่ ๙ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.ระยอง เขต ๒ สืบสานโครงการ BCL.

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินความโปร่งใส

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.ระยอง เขต ๒ รับรางวัล ARS และ ARS

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.ระยอง เขต ๒ รวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ด้วยนางจับ จินดารัตน์ มารดาของนางลัดดาวรรณ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุนนาค ถึงแก่กรรม

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.วัดวังหว้า สร้างสนามเด็กเล่น ตามหลักพัฒนาสมอง “ เล่นตามรอยพระยุคลบาท “

คลิกอ่านข่าวต่อ....
เครือข่ายวังจันทร์รับเกียรติบัตร o - net สูง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินจาก สพฐ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.ระยอง เขต ๒ จัดงานมุทิตาจิตแด่ข้าราชการสังกัด

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ซึ่งรับนโยบายจากการประชุมผู้บริหาร การบริหารจัดการตามนโยบาย ๔.๐๐ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า เป็นคนดี คนเก่ง มัทักษะดีและมีอาชีพ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส โดยมีนางสาวนภัทร เรืองบุญส่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษาและกรรมการที่ปรึกษาพร้อมนักเรียน พร้อมรับการเยี่ยมชม จาก