คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับ นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน 10 ตุลาคม 2561

คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีเปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดสุขไพรวัน เมื่อ 14 กันยายน 2561

คลิกอ่านข่าวต่อ....
พัฒนาบุคลากร

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ธนาคารออมสินโรงเรียนวัดท่ากง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปูหญ้าปรับภูมิทัศน์

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
เตรียมดินปรับภูมิทัศน์

คลิกอ่านข่าวต่อ....
แสดงนิทรรศการครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.วัดพลงฯ รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ศึกษาดูงาน ร.ร.วัดพลง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
"ถนนคนเดิน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" ร.ร.วัดพลงฯ