คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทัศนศึกษานอกสถานที่ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนวัดเนินเขาดิน

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนวัดเนินเขาดินจัดกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร่วมแรงร่วมใจกิจกรรมจิตสาธารณะรอบบริเวณโรงเรียนและวัดเนินเขาดิน

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้ามามอบทุนการศึกษา อุกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหารและร่วมเล่นเกมกับนักเรียน

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันมาฆบูชา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการ school bird (ระยะเริ่มต้น)

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันเด็กแห่งชาติ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันแม่แห่งชาติ