คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.วัดพลงฯ ขอแจ้งกำหนดปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.วัดพลงฯ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเน้นภาษาเพิ่มเติม

คลิกอ่านข่าวต่อ....
OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 7

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.วัดพลงฯ ประชุมผู้ปกครองห้องเน้นภาษา และห้อง MEP

คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานมหกรรมวิชาการ "ไทยแลนด์ 4.0 สร้างสรรค์ก้าวทันศตวรรษที่ 21"

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รร.วัดเนินเขาดิน จัดการอบรมแกนนำนักเรียนคุณธรรม

คลิกอ่านข่าวต่อ....
NT National Test การทดสอบระดับชาติ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานเลี้ยงสังสรรค์ "79 ปี คืนสู่เหย้า จากตะเกราสู่กันเกรา"

คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีสักการะบูรพาจารย์