คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร่วมแสดงความยินกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านชุมแสง ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ประจาปีงบประมาณ 2561

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนบ้านชำฆ้อ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร เนื่องดอกาส "วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 5 ธ.ค.

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับโล่รางวัล ศรร. และ สปล. ปี 2559 มูลนิธิยุวสถิรคุณ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โลกกว้างของงานอาชีพ การเรียนรู้สู่การมีงานทำ "โรงเรียนในสถานประกอบการ" /โรงเรียนบ้านชำฆ้อ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1-ป.6

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประดิษฐ์กระทง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมคณะกรรมการและครูผู้สอนระดับปฐมวัย การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

คลิกอ่านข่าวต่อ....
คณะครูโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับมอบจักรยาน จาก มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม

คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบดอกไม้จันทน์ ให้ อ.แกลง เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ