คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร่วมงานวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
บริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกร่ำ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.วัดพลงฯ จัดกิจกรรม Big cleaning day

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ชื่นชมคนทำความดี

คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบรมเชิงปฏิบัติการ เด็กไทยยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และเรียนรู้การใช้สื่อออนไลน์

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนวัดเนินเขาดินทำการบันทึกภาพการถ่ายทอดสดโครงการโรงเรียนประชารัฐ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแสดงเซิ้งกะลาโรงเรียนวัดเนินเขาดินในงานบูรณาการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมปากน้ำประแส

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม Big cleaning day

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.วัดพลงฯ เข้าร่วมกิจกรรม “คนไม่หยุดปลูก ป่าไม่หยุดโต”

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2560