คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

คลิกอ่านข่าวต่อ....
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร ๒๕๖๑

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับครูใหม่

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.วัดพลงช้างเผือก ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีถวายราชสดุดี

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประกวดกระทงใบตองท่ากง 2561

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมผู้ปกครองห้องเน้นภาษาและห้อง MEP

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การอบรม "พัฒนาการพลังงานไทย"

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับครูย้าย