คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันมาฆบูชา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.5

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นป.2 - ป.3

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือน้อย ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และ ป.1

คลิกอ่านข่าวต่อ....
การนิเทศ ติดตามและประเมินตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันเด็กแห่งชาติ 2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
เชิญร่วมงานวันเด็ก วัดพลงฯ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบรางวัลบาสเกตบอล

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.วัดพลงฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับเกียรติบัตร เด็กดี มีคุณธรรม มีความสามารถ และเป้นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนทั่วไป

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปีใหม่ท่ากง 2562

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2561