[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 120043  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ซึ่งสำนักงา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เสวนาการใช้รถ รับ-ส่ง นักเรียน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ความปลอดภัยของการใช้รถ ในการรับ-ส่ง นักเรียน พร้อมด้วย น.ส.ชริราวัลย์ เอี่ยมใจต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 21 มี.ค. 61
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 พบปะครูกลุ่มสหวิทยาเขตอิงโขง
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพบปะเพื่อนครูในสหวิทยาเขตอิงโขง พร้อมทั้งบรรยาย เรื่อง การจัดการศึกษา สพม.36 และการพัฒนาข้าราชกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เยี่ยมการฝึกบุคลากรทางการลูกเสือ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นควา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การอบรมสะเต็มศึกษา....
     ว่าที่ ร.ต.สมัย คำชุมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและสร้างสมรรถนะประชาชนจังหวัดพะเยา กิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนาการจัดก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริตฯ
     วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริต โดยเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทำสมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ร่วมรับฟังนโยบาย
     ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยมี ดร.ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : Chunwittayakhom open house
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการจุนวิทยาคม” Chunwittayakhom open house ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครอง นักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการประเมินตนเองของสถานศึกษา
     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ จัดการประชุมปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริตฯ
     วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานฯ ย้ายข้าราชการครูทุกตำแหน่งก่อนเข้า อกศจ.เชียงราย
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ...
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนจุฬาภรณราช......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/72 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36