[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117427  ครั้ง


 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
หัวข้อข่าว : พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์...

          ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มที่ 1. นำคณะโดยนางชมพูนุช เดชปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประกอบพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36