[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117423  ครั้ง
 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
หัวข้อข่าว : ผู้ตรวจกระทรวง ศธ. ติดตามโครงการฯ เชียงราย

          นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาค 16 เดินทางมาตรวจติดตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี น.ส.พัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต รองศึกษาธิการภาค 16 นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายบุญทรง จิโนเป็ง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ มีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.และ สพป. เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินการด้วย ซึ่ง ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...(แสงเดือน สันธิ สพม.36/วรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ สพป.เชียงราย 2/ภาพ-ข่าว)


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36