[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117429  ครั้ง
 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานศูนย์แนะแนว....

          ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจำปี 2560 หารือการขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำภายในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36...


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36