[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117421  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประกวดโครงงานคุณธรรม...

          ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการประกวดจำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 2.โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 3.โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 4.โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 5.โรงเรียนปล้องวิทยาคม 6.โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 7.โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และ 8.โรงเรียนภูซางวิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36...


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36