[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117428  ครั้ง
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
หัวข้อข่าว : สพฐ.ติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สพม.36

          นางวาทินี ธีระตระกูล อดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวรุ่งทิวา งามตา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าดำเนินการติดตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และการใช้งบประมาณตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36...


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36