[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117417  ครั้ง


 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
หัวข้อข่าว : โครงการผู้บริหารสดใส ใส่ใจสุขภาพ...

          สพม.36 ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุภาพและมูลนิธิLISI,คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดโครงการ ผู้บริหารสดใส ใส่ใจสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังการให้ความรู้ด้านสุขภาพจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน, ครู, เจ้าหน้าที่สังกัด สพม.36, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 200 คน ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย..(ลัลนพัฒน์ บัญชานิตยกาล/ภาพ-ข่าว)


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36