[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117425  ครั้ง
 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
หัวข้อข่าว : สพม.37 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะ สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ซึ่งนำคณะโดย นายมงคล หมวกพิกุล รองผู้อำนวยการเขตฯ, นายประสิทธิ์ อินวรรณา รองผู้อำนวยการเขตฯ, นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการเขตฯ เข้าศึกษาดูการบริหารงานด้านต่างๆ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36...


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36