[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117416  ครั้ง


 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็ว...

          ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินการจัดการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดแข่งประเภทเดี่ยวและประเภททีม จัดการแข่งขันในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36...


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36