[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 117392  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีลงนามถวายพระพร...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มที่ 3. นำคณะโดยนางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีทำบุญตักบาตรพระ จำนวน 109 รูป...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มที่ 2. นำคณะโดยนายไมตรี วงค์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มที่ 1. นำคณะโดยนางชมพูนุช เดชปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนคุณธรรม...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่สถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 60...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับและรับการประเมินโครงการยก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มที่ 4 นำคณะโดย นางสาวอรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์......
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดสอบประเมินความรู้ภาษาจีน...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการจัดสอบประเมินความรู้ภาษาจีน ภายใต้โครงการสำรวจศักยภาพด้านภ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมุฑิตาจิต ปี 60...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมประชุม Video Conference…
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูร่วมให้การต้อนรับคณะก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2560...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายไมตรี วงค์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ
     ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือของสถานศึกษาในโครงการห้องเรียนอาชีพ ในจังหวัดพื้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 60...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36