[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 117393  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะกรรมการติดตาม ประเมินผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดศูนย์ Boot Camp เชียงราย
     นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : อบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมแสดงความยินดีกับรองศึกษาธิการจังหวัดแพร่
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมทำแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานในสถานศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีลงนาม MOU โครงการห้องเรียนอาชีพ...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนาครู จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ชี้แจงแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET…
     นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทีมงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพลูกจ้าง...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างและเจ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย...
     นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ กิจกรรมการแข่งขันทักษะค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2560...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุม Data Management Center…
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)...
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยนายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมงานจัดโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)...เพื่อสอนวิธีว่ายน้ำให......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพ...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์, โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36