[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 117394  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ...
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 กลุ่มสหวิทยาเขตทั้ง 6 สหวิทยาเขต เดินทางไปส่ง ดร.ศิริพันธ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เส้นทางสู่การปฏิรูป...พัฒนาการศึกษาของชาติ
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 กลุ่มสหวิทยาเขตทั้ง 6 สหวิทยาเขต พร้อมใจกันจัดงาน “เส้นทาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การอบรมปฏิบัติการ Classroom 4.0
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมปฏิบัติการ Classroom 4.0 แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โดยผู้อำนวยการณัฐรัต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดทำบุญย้ายที่ทำงานใหม่...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าพื้นที่เชียงราย...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะทีมบริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับการติดตามงานการจัดตั้งศูนย์อบรมค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษา...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมแสดงความยินดี...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรทม รวมจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม โอกาสได้รับแต่งตั้งใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Education Hub…
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิดการประชุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมบุคลากร สพม.36...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ บุคลากร พนักงาน ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รอง ผอ.สพม.36 มอบนโยบายเปิดภาคเรียน...
     วันที่ 15 พฤษภาคม.2560 เวลา 09.00น. ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้มอบหมายให้ ดร. ประจักร์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้คณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 (กลุ่มที่ 5) โดยมีนายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมทีมบริหาร สพม.36...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพม.36 มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการจัดทำข้อมูลประเมินส่วนราชการ...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้...
     ดร.ศิริพันธ์. ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบปะปฐมนิเทศ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ของ กศจ.เชียงราย ที่เลือกบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36