[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 21 ท่าน ผู้เข้าชม 117411  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบครูผู้ช่วย...
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาการศึกษาด้วยสื่อนวัตกรรม
     วันที่ 25 มีนาคม 2560 ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน เป็นประธานในพิธี เปิดประชุมปฏิบัติการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาการศึกษาด้วยสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล " Professional Learning Com......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมกรรมการ สกสค.เชียงราย
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอยงามวิทยาคม ได้พบปะคณะครูอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและได้พูดเกี่ยวกับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยนักศึกษาทุน สควค.
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : OEC Forum, Bangkok...
     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับบริติช เคานซิล, องค์การยูนิเซฟ, องค์การ AET (สหราชอาณาจักร) และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการฝ่ายบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : 41 ปี รวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงชัยวิทยาคม
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน “41 ปี รวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงชัยวิทยาคม”......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ระยะที่ 4....
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมร่วมประชุมการพัฒนาความรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพผู้เรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ปลัด ศธ. ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดตั้ง สนง...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมและดูสภาพความพร้อมในการดำเนินงานวางแผนการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
     หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศดำรงราษฎร์สงเคราะห์...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการ สพม.เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน ตำบลไม้ยา
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน ตำบลไม้ยา” วัตถุประสงค์เพื่อเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36