[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 28 ท่าน ผู้เข้าชม 109093  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดกิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ...
     ข้าราชการ บุคลากร พนักงาน อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดกิจกรรมการออกกำลังกายตามมติ คณะรัฐมนตรี ในทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.00 – 16.30 น. โดยมีกิจกรรมการเต้นแอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพ...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ค่ายพัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร คณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมทำบุญตักบาตรข้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศล (ครบ 60 วัน)...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร คณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : “คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
     หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 หลายแห่ง โดยโรงเรียนสามัคคีวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยนางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.36 เข้าร่วมป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล...
     นางสาวประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรมภาวนา...
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรมภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการ เทิงวิทยาคม...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ด้วยกระบวนการ IS (Independent Study) มีการนำเสนอโครงกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน”...
     ดร.ปรจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเพื่อวางแผนเตรียมงานโครงการพัฒนาศักยภาพครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มที่ 3 นำโดยนายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : “จุดระเบิดความรู้สู่มหาวิทยาลัยครั้งที่ 2”
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จุดระเบิดความรู้สู่มหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เปิดรั้วโรงเรียนวาวีวิทยาคม...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) “เปิดรั้วบ้าน ชื่นชมผลงานพ่อ สานต่อพระรา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36