[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน ผู้เข้าชม 117408  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ชุดที่ 5 จังหวัดเชียงราย ณ โ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมผู้อำนวยการเขตฯ ทั่วประเทศ...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ดอกคำใต้วิทยาคม...
     ดร.ประไพพร. อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) “แคฝรั่งบาน สง่างามสู่ความภาคภูมิ” โรงเรียนดอกคำใต้วิทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ดำเนินการสอบพนักงานราชการ...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานดำเนินการจัดสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน”
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.36 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อเสริมสร้างความม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : OPEN HOUSE CHUNWITTAYAKHOM 2017...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดงาน "OPEN HOUSE to World - Class Standard School CHUNWITTAYAKHOM 2017" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งาน “F.K.K. OPEN HOUSE 2017”…
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน F.K.K. OPEN HOUSE 2017 ในหัวข้อ “Theme Spirit of F.K.K. to 21st Century” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโรงเรียนแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ประชุมกรรมการสอบพนักงานราชการ...
     ดร.ประไพพร. อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและคั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งาน "เปิดเฮือนเยือนถิ่น สัมผัสไอกลิ่นวิชาการ 2559”
     ดร.ประไพพร. อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดงาน "เปิดเฮือนเยือนถิ่น สัมผัสไอกลิ่นวิชาการ 2559” โดยมีนางภาวิณี สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งาน “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย” ภูซางวิทยาคม
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย” ภูซางวิทยาคมประจำปี 2559 วัตถุประสง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ (Open house)” ปงรัชดาภิเษก...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ (Open house)” ปงรัชดาภิเษก ประจำปี 2559 วัตถุประสงค์เพื่อนำเส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการ (Open house) ดอนชัยวิทยาคม...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ 31 ปี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน (Open house)” โรงเรียนดอนชัยวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
     หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ., ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 เฝ้ารอรับเสด็จฯ...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เฝ้ารอรับเสด็จ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา....
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “สามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา ก้าวไกลไปกับ ไทยแลนด์ 4.0” ประจำปีการศ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36