[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน ผู้เข้าชม 117406  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งาน ม.ป.ศ.นิทรรศ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ม.ป.ศ.นิทรรศ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559 “ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล บนพื้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เลขาธิการ กพฐ. ตรวจความเรียบร้อยอาคารเรียน...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียนพระราชทาน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : บรรยากาศการรับสมัครพนักงานราชการ สพม.36
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ที่เดินทางมาสมัครสอบพนักงานราชการ ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รับกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 จากศูนย์ประสานงานการสอบ...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ควบคุม ดูแล การตรวจรับ กระดาษคำตอบ และเอกสารการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ดำเนินการสอบระหว่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจสนามสอบ O-NET ม.3...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียน พร้อมดูแลความเรียบร้อยในการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศล...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการ บุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นเจ้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ส่งแบบทดสอบ O-NET ม.3 ให้กับศูนย์ประสานงานการสอบ...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ควบคุม ดูแล การตรวจรับและส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครสอบ...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการและคัดเลือกบุคคลเป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จงาน พอ.สว.
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานเปิดบ้านเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (Open House)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖…
     วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้นประดิษฐาน ณ บร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน”
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อเสริมส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีสวนสนามเเละปฏิญาณตนของยุวกาชาด...
     วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีสวนสนามเเละปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36