[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 117400  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36ประชุมเตรียมสอบ O-NET ม.3...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมวิชาการ “พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมสอบ O-NET ม.3...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ค่ายอากาศยานและดาราศาสตร์...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เยี่ยมให้กำลังใจเด็......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ...
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยการนำของ ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดำเนินการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดสอบไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก...
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยการนำของ ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมพร้อมร่วมการประชุมโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (จังหวัดเชียงราย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานเปิดบ้านวิชาการแม่จันวิทยาคม...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานพระราชปณิธาน งานเกษตรแฟร์ 2559” เพื่อจัดนิทรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานเปิดรั้วโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) “หส.ว. จุดประกายสานฝัน ยึดมั่นตามรอยเท้าพ่อ สานต่อเศร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ชาว สพม.36 แสดงความยินดีกับท่านรองเลิศศักดิ์...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมแสดงความยินดีกับนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับโรงเรียนที่ได้ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 พร้อมคณะเข้ากราบพระเถระชั้นผู้ใหญ่...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 เข้ากราบขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานวันครู ครั้งที่ 61 จังหวัดเชียงราย...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงราย โดยมีพิธีทำบุญตักบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 มอบรางวัลครูเกียรติยศพะเยา...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมมอบโล่เกียรติบัตร รางวัล งาน “วันเกียรติยศครูสามัญ” ประจำปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบช่อ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36