[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 17 ท่าน ผู้เข้าชม 117407  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์…
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานมอบโล่รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่จัน...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมบริบท การบริหารจัดการด้านต่างๆ พร้อมพบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงชัย...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมบริบท การบริหารจัดการด้านต่างๆ พร้อมพบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจุฬาภรณ...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมบริบท การบริหารจัดการด้านต่างๆ พร้อมพบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมการติดตามรายงานผลตามโครงการระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมระดมความคิดเห็นมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมยกระดับโรงเรียนคู่พัฒนา...
     วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมร่วมการประชุมการพัฒนาและติดตามผลการดำเนินงานตามโคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะสพม.36 วางหรีดเคารพศพอดีต ผอ.สพป.ขอนแก่น 5...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานเขต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดงานการแข่งขันกีฬาเช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/60...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารการจัดการทำงาน ให้กับทีมบริหาร ข้าราชกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพร้อมร่วมประชุมการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : บรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบปะผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย และผู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีเปิดอาคารหอประชุมบ้านแซววิทยาคม...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โดยมีการแสดงนิทรรศการ ผลงานของค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 นำทีมออกกำลังกายวันพุธ...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะข้าราชการ บุคลากร พนักงาน อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ออกกำลังกายตามม......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36