[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 104093  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาทักษะการจัดสวนถาดแบบชื้น...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายนายสนอง สุจริต ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดเชียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายไมตรี วงค์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักขอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล....
     วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับเครือข่าย ปี พ.ศ.2559...
     วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฎิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลงานวิชาการ ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา เข้าพื้นที่เชียงราย...
     ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อประชุมวิจัยขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โรงเรียนดีประจำอำเภอ..(โรงเรียนในฝัน)
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นางชมพูนุช เดชปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต...
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รณรงค์การออกเสียงประชามติ จังหวัดเชียงราย...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิดงา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมดูบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียน ตรวจอาคารสถานที่ พร้อมให้กำลังใจครู นักเรียน โร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการติดตามและประเมินผล...
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังกัดสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
     วันที่ 30 ก.ค. 2559 เวลา 09.00 น. นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ASEAN Curriculum Sourcebook…
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การสัมมนาจัดทำแผนการแนะแนว...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนการแนะแนวการให้คำปรึกษาสำหรับใช้ในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 การพั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/63 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36