[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 117402  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมรับนโยบายจาก นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรม...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มที่ 1 นำโดยนายเลิศศักดิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ”
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมงานพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค ภาค 16...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบปะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนการนิเทศ และบริหารจัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน "เพศศึกษารอบด้าน"
     วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงของม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศล (ครบ 70 วัน)...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มที่ 4 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
     นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย) ปีการศึกษา 256......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 “เม็งรายเกมส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดกิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ...
     ข้าราชการ บุคลากร พนักงาน อัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดกิจกรรมการออกกำลังกายตามมติ คณะรัฐมนตรี ในทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.00 – 16.30 น. โดยมีกิจกรรมการเต้นแอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพ...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ค่ายพัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร คณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมทำบุญตักบาตรข้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศล (ครบ 60 วัน)...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร คณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ค......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36