[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 29 ท่าน ผู้เข้าชม 109095  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ในการต่อสู้เพื่อป้องกันและปราบปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดอบรมการสร้างวินัยทางการเงินฯ
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา...
     วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม...
     ท่านธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ท่านสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขา สพฐ. คณะที่ปรึกษา รมต.ศธ.และผู้ตรวจฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีท่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพ รอง ผอ.รร.เชียงราย...
     วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา...
     นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคสู่ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร ปี 2559
     นายอเนก รัตนปิยะภากรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร ปี 2559 ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงราย...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริของส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดพะเยา...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริของส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รมต.ประจำสำนักนายกฯ เข้าพื้นที่พะเยา...
     วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กล่าวต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมโครงการปลูกป่ารักษาธรรม...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะข้าราชการ บุคลากร สำนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
     วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกป่า
     วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ มอบหมายให้ นายไมตรี วงค์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมทำข้อมูลแผนอัตรากำลัง..
     วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำข้อมูลแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา 10 ปี โดยมีรองผู้อำนว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รับการประเมินผลการบริหารจัดการ....
     ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. พร้อมคณะ ประกอบด้วยนางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นักวิชาการศึกษา สพฐ. น.ส.เพ็ญพิมล เพ็ชรดี นักวิชาการศึกษา สพฐ. เข้าติดตามและประเมินผลการบร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36