[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 109058  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รมช.ศธ.มอบนโยบายครูผู้ช่วย..เชียงราย
     หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : Conference ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference การชี้แจงการดำเนินง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : มุฑิตาจิต “ร้อยรักรวมใจ ไมตรี พวงทอง”
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกันจัดงานมุฑิตาจิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : วันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดพัฒนาความเข้มแข็งแนะแนวในสถานศึกษา...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุม โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.22 เข้าศึกษาดูงาน สพม.36...
     นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม – มุกดาหาร) นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ครู : ผู้สร้างรากฐานประเทศ...
     นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบโล่รางวัลให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในงานเกษียณอายุราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา...
     นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา “รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปะไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวสู่สา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มแผนฯ ทั่วประเทศ...
     ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็ว...
     ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษานิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.37 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะ สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬา จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย โดยมีน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC. สพม.36...
     นายสรยุทธิ์ สืบแสงอินทร์ และ นายไพฑูรย์ จารุสาร คณะกรรมการติดตาม PLC. จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC. (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการผู้บริหารสดใส ใส่ใจสุขภาพ...
     สพม.36 ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุภาพและมูลนิธิLISI,คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และโรงเรียนเฉลิมพระเกีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพฐ.ติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สพม.36
     นางวาทินี ธีระตระกูล อดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, น......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36