[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน ผู้เข้าชม 117431  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ร่วมงานฌาปนกิจศพรองดวงจันทร์ ธรรมยศ
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียน บุคลากร สพม.36 ร่วมงานฌาปนกิจศพนายดวงจันทร์ ธรรมยศ อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรม...
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมการเตรียมความการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานเปิดบ้านยางฮอมวิทยาคม..
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม มีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการของครู นักเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดทำบันทึกข้อตกลง...(MOU.)
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งที่ 1/2561 โดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รับคืนข้อสอบ O-Net ม.3 ปี 2560
     นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ควบคุมการรับคืนข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ให้กำลังใจครู – นักเรียน
     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เนื่องจากทางสำนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 หารือร่วมกับ TOT.
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชุมวางแผนการบริหารจัดการ Internet โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ / การเจรจาต่อรองราคาให้เหมาะสมและเป็นธรรม.(โดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ร่วมงานฌาปณกิจศพ
     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ,นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจสนามสอบ O-Net ม.3
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ออกตรวจดูความเรียบร้อยของการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุม VDO. Conference
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม VDO. Conference การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด...
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามการติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) รับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของโรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ศูนย์ประสานการสอบรับข้อสอบ O-Net ม.3 ปี 2560
     นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ควบคุมการรับข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 วางหรีดเคารพศพ...
     วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร และคณะ สพม.36 ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่จันทรา บรรดิ (แม่นาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีเปิดอาคารโรงเรียปงพัฒนาวิทยาคม..
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิดอาคารจตุพฤกษศาสตร์ และงานนิทรรศการเปิดโลกทัศน์การศึกษา ค่ายพัฒนาวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนาว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เข้าให้กำลังครูปงรัชดา....
     วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู-บุคลากร นักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก เยี่ยมชมห้องเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36