[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 117397  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : “คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
     หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 หลายแห่ง โดยโรงเรียนสามัคคีวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยนางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.36 เข้าร่วมป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล...
     นางสาวประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรมภาวนา...
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรมภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เปิดบ้านวิชาการ เทิงวิทยาคม...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ด้วยกระบวนการ IS (Independent Study) มีการนำเสนอโครงกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน”...
     ดร.ปรจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเพื่อวางแผนเตรียมงานโครงการพัฒนาศักยภาพครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มที่ 3 นำโดยนายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : “จุดระเบิดความรู้สู่มหาวิทยาลัยครั้งที่ 2”
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จุดระเบิดความรู้สู่มหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เปิดรั้วโรงเรียนวาวีวิทยาคม...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) “เปิดรั้วบ้าน ชื่นชมผลงานพ่อ สานต่อพระรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมเสวนาบทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเสวนาเรื่องบทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นำโดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในจังหวัดเชียงราย เป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมเขตสุจริต...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามเรื่องเขตสุจริต ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร (กลุ่มที่ 2) นำคณะโดยนายไมตรี วงค์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่ว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36