[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 28 ท่าน ผู้เข้าชม 109091  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการฝึกทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ...
     วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการฝึกทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการการจัดการเรียนรู้ K.M.
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดประชุมโครงการ การจัดการเรียนรู้ K.M. (Knowledge Management) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบสามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการ “ค่าย ASEAN Youth Junior at school”
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “ค่าย ASEAN Youth Junior at school” ของศูนย์อาเซียนศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ...
     ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ บุคลากรในสังกัด และพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายทุกหมู่เหล่า ร่วมกันป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาทักษะการจัดสวนถาดแก้ว...
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาทักษะการจัดสวนถาดแบบชื้น...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายนายสนอง สุจริต ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดเชียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายไมตรี วงค์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักขอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล....
     วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับเครือข่าย ปี พ.ศ.2559...
     วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฎิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลงานวิชาการ ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา เข้าพื้นที่เชียงราย...
     ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อประชุมวิจัยขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โรงเรียนดีประจำอำเภอ..(โรงเรียนในฝัน)
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นางชมพูนุช เดชปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต...
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รณรงค์การออกเสียงประชามติ จังหวัดเชียงราย...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิดงา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมดูบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียน ตรวจอาคารสถานที่ พร้อมให้กำลังใจครู นักเรียน โร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36