[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน ผู้เข้าชม 104099  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 โดยได้มีการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมติดตามแนวทางประชารัฐ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ออกติดตามผลการดำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพฐ.ติดตามงานปราบปรามการทุจริต...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเวียงป่าเป้าฯ
     ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆารวาส ทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบปรับปรุงภูมิทัศน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รวมใจถวายเทียนพรรษา...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 รวมใจกันนำเทียนพรรษาไปถวายเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
     นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตฯ ทั่วประเทศ
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อรับนโยบา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา...
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูสุขศึกษา และพลศึกษาในการเสร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สันติคีรีมอบต้นพญาเสือโคร่งให้ สพม.36
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร รับมอบก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีเปิดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแม่ใจ
     ดร.ประจักร์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีนายอุทร นัดดา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : บุคลากร สพม.36 อบรม Smart Area…
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ข้อมู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)...
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมประชุม Video Conference…
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมข้าราชการ บุคลากร สพม.36 เข้าร่วมประชุม Video Conference หัวข้อ “การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร” โดย ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/63 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36