[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 26 ท่าน ผู้เข้าชม 109085  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการติดตามและประเมินผล...
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังกัดสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
     วันที่ 30 ก.ค. 2559 เวลา 09.00 น. นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ASEAN Curriculum Sourcebook…
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การสัมมนาจัดทำแผนการแนะแนว...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนการแนะแนวการให้คำปรึกษาสำหรับใช้ในโรงเรียน กิจกรรมที่ 1 การพั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 โดยได้มีการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมติดตามแนวทางประชารัฐ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ออกติดตามผลการดำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพฐ.ติดตามงานปราบปรามการทุจริต...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเวียงป่าเป้าฯ
     ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆารวาส ทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบปรับปรุงภูมิทัศน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รวมใจถวายเทียนพรรษา...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 รวมใจกันนำเทียนพรรษาไปถวายเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
     นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตฯ ทั่วประเทศ
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อรับนโยบา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา...
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูสุขศึกษา และพลศึกษาในการเสร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36