[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 104089  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : หนึ่งใจ...ติวให้น้องเชียงราย...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร คณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมงานโครงการ หนึ่งใจ...ติวให้น้อง 2016 จังหวัดเชียงราย โดยจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมเครือข่ายสารวัตรนักเรียน...
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสารวัตรนักเรียน ครั้งที่ 2/2559 เพื่อชี้แจงพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การออกเสียงประชามติ เชียงราย...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 อบรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ...
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ข้อมูลสาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ความคืบหน้าสร้างอาคารเรียนพระราชทาน...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ. ผอ สพม36 ให้การต้อนรับท่านอินทร์จันทร์ บุราพันธ์. รองราชเลขาธิการ. และท่านสำเริง. เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการ หลังคาเขียว เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ส่งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หลังคาเขียว เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน...
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณฯ...
     นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำ 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 59...
     วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เชียงรายลุยพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย...
     พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยมีหน่วยงานก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมต้อนรับพร้อมประช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประกวดระเบียบแถว...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม...
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการขยายผลการจัดการเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเตรียมความพร้อมของ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เตรียมกำหนดการจัดงานเกษียณ 59...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2559 โดยในปี 2559 มีผู้บริหารโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/63 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36