[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 104092  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ...
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดำเนินการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2557 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : Cluster 16 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนักประชาสัมพันธ์ สพม.36 ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เปิดการอบรมการเงิน พัสดุฯ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินบั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะกรรมการสังกัด สพม.36 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การใช้จ่ายค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน...
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุม การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียน และการจัดส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือ...
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะกรรมการเข้าคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะกรรมมาธิการร่วมหารือแนวทางป้องกันไฟไหม้...
     นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 16, นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองศึกษาธิการภาค 16, นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, นางสาวสายสวาท วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ รุ่นที่ 2...
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำทีมงานดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การแข่งขัน Drone สนามที่ 1 สามัคคีวิทยาคม...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมงานการแข่งขัน Drone อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนามที่ 1 โ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เปิดการอบรม STEM Education…
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM Education กลุ่มโรงเรียนมัธย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ประชุมติดตามและประเมินผลฯ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมงานมหกรรม 8 วิถีชาติพันธุ์...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล...
     นายไมตรี วงค์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้าง สพม.36 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีปิดการอบรมพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/63 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36