[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 117395  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะบุคลากร สพม.36 ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย ของจังหวัดพะเยา
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดเชียงราย โดยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย ของจังหวัดเชียงราย
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดเชียงราย โดยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบปะพร้อมให้โอวาท ผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่...
     ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เดินทางเข้ารายงานตัวพร้อมรับตำแหน่ง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 590/2559 ลงวันท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.36...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมน้อมเกล้าฯลงนามถวายอาลัย...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมน้อมเกล้าฯ ลงนามถวายอาลัยส่งดวงวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมติดตามการผลิตสื่อนวัตกรรม...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามการผลิตสื่อนวัตกรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบปะพร้อมให้โอวาสข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ...
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2559 อบรมระหว่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2560...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รองราชเลขานุการในพระองค์ ติดตามความคืบหน้าอาคารเรียน...
     นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, นายก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมประเมินความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างความเข้าใจป้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งที่ 5......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 "เด็กเหนือ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36