[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 104098  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/59
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กเก่งดำรงฯ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยนายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะข้าราชการครู นักเรียน ส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมทางไกลนายกรัฐมนตรีพบครู...
     ทีมบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู, บุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO. Conference) นายกรัฐมนตรีพบครู ของจังหวัดเชียงราย และจังหวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานแผนการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวม...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบปะข้าราชการครูพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมประชุมจัดกิจกรรม Osotspa…
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.36 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพฐ.ติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ...
     คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดย นางนิรมล ตู้จินดา, นางรัตนวิภา ธรรมโชติ, นางสาวสุธิรา ทองศิลป์, นางวรรณา จิตกระแส เข้าตรวจติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”...
     พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม การพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่ พร้อมมอบนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ...
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ สพม.36...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) สังกัดสำนักง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
     วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม สติรู้ตั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ประชุมปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรอบ 6 เดือน (MID-TERM Evaluation)ของสำนักงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 เข้าคาราวะขอพรปี๋ใหม่เมือง พระอาจารย์...
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าคาราวะขอพรท่านพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ให้โอวาสข้าราชการครูบรรจุใหม่...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้โอวาสข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 4 โรงเรียน คือโรงเรียนเทิงวิทยาคม เอกชีววิทยา โรงเรียนบ้านแซว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผู้บริหารจังหวัดพะเยาจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส...
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ศูนย์ประสานงานจังหวัดพะ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/63 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36