[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 117398  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชาศึกษาและชาติพันธุ์ดอยแม่สลอง...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ศูนย์การเรียนรู้ชาศึกษาและชาติพันธุ์ดอยแม่สลองโรงเรียนสันติคีรีวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมประชุมสรุปผลเขตตรวจราชการ 16
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้องทีมงาน สพม.36 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
     วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 59
     นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตผู้ที่เกษียณอายุราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจำปี 2559 ซึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รองเลขาฯ กพฐ. เข้าติดตามความคืบหน้าอาคารเรียน...
     นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารพระราชทาน ของโรงเรียนที่อาคารเรียนได้รับควา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุม STEM Education…
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฎิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 16 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ให้การต้อนรับทีมบริหาร สพม.7...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : มหกรรมวิชาการ 46ICT. 2016 Chiangrai.
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการ 46ICT “The Grand ICT Academic Exhibition for 46 school Leaders 2016” ของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ทีม สพม.36 ร่วมงานตานก๋วยสลากภัตต์...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายไมตรี วงค์เมือง ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ สพม.36 ร่วมงานทำบุญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 ร่วมงานศพลูกชายนางดารารัตน์ พิกุล...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมงานสวดพระอภิธร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ในการต่อสู้เพื่อป้องกันและปราบปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดอบรมการสร้างวินัยทางการเงินฯ
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา...
     วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม...
     ท่านธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ท่านสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขา สพฐ. คณะที่ปรึกษา รมต.ศธ.และผู้ตรวจฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีท่าน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36