[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 28 ท่าน ผู้เข้าชม 109089  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เปิดการอบรม STEM Education…
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM Education กลุ่มโรงเรียนมัธย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ประชุมติดตามและประเมินผลฯ...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมงานมหกรรม 8 วิถีชาติพันธุ์...
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล...
     นายไมตรี วงค์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้าง สพม.36 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีปิดการอบรมพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการใช้คู่มือติดตามและประเมินผล...
     ดร.ประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้คู่มือติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย...
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ 1 มิถุนายน 2559 จำนวน 3 กลุ่มวิชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
     วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยมีนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา
     วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล...
     นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะบุคลากรโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขับเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 อบรมระบบการควบคุมภายใน...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 9 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.36 นำคณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 อบรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
     นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36